Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Poznej a chraň Projekt "Budeme na očích" Fond Hejtmana Lidice fond primátora Experimentem k hlubšímu poznání Rozvoj ŠVP Albatros Aktivní Kladno Archiv projektů Tajemství žlutého kontejneru – dotace města Využití dotací města Projekt Šablony pro SŠ 2017 – 2019 Využití dotací města 2 Využití dotací města 3 Využití dotací města 4 Využití dotací města 5 Využití dotací města 6 Využití dotací města 7 Využití dotace města 8 Využití dotace města 9 Projekt Vzdělávání IV. Využití dotace města 10
Projekt Šablony pro SŠ 2017 – 2019
Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

EU

MŠMT vyhlásilo výzvu č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP a naše škola využila tuto výzvu a podali jsme projekt, který nám byl schválen.

Název projektu: Vzdělávání II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.03.X/0.0/0.0/16_035/0007522
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 15. 09. 2017
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 14. 09. 2019

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

2. září 2017

RNDr. Milena Minaříková (gymnasiumkladno cz alt64 milena minarikova)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)