Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Informace o přijímacím řízení  Kritéria přijímacího řízení Přihláška ke studiu Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Přijímačky
Informace o přijímacím řízení

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium – náhradní termín

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 15. 6. 2021, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout vestředu 16. 6. 2021 od 7 do 16 hodin, současně je možno podat odvolání proti rozhodnutí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 15. 6. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 29. 6. 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 91. místě. Cílová kapacita školy přijímaných žáků tím není překročena.

Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium – náhradní termín

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 15. 6. 2021, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout vestředu 16. 6. 2021 od 7 do 16 hodin, současně je možno podat odvolání proti rozhodnutí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 15. 6. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 29. 6. 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 28. místě. Cílová kapacita školy přijímaných žáků tím není překročena.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 21. 5. 2021, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout v pondělí 24. 5. 2021 a v úterý 25. 5. 2021 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání proti rozhodnutí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 21. 5. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí,a to je do 4. 6. 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 90. místě. Cílová kapacita školy přijímaných žáků tím není překročena.

Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 21. 5. 2021, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout v pondělí 24. 5. 2021 a v úterý 25. 5. 2021 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání proti rozhodnutí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 21. 5. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 4. 6. 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 28. místě. Cílová kapacita školy přijímaných žáků tím není překročena.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy


K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy

Články

Informace o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Informace o průběhu přípravných kurzů na PZK

Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihláška ke studiu
Formulář ke stažení

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2022
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)