Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Informace k přijímacímu řízení Kritéria přijímacího řízení Přihláška ke studiu Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Výsledky PŘ pro rok 2022/23

Seznam přijatých uchazečů – náhradní termín – osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení osmileté studium 2022/2023 v náhradním termínu:
Nedílnou součástí přijímacího řízení jsou kritéria přijímacího řízení.

Kód Prospěch body ČJ body MAT body Celkem body PořadíVýsledek PŘ
88527372892 1.PŘIJAT
8631921747 2.NEPŘIJAT

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 20. 5. 2022, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout v pondělí 23. 5. 2022 od 7 do 15:30 hodin, současně je možno podat odvolání. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 3. 6. 2022.. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijat byl uchazeč na základě výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu, který se umístil na 1. místě.

Účastník řízení se může vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům k rozhodnutí dle § 36 odst. 3 a má právo nahlížet do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. Toto bude umožněno dne 19. května 2022 od 10:00 do 11:00 hodin.

Seznam přijatých uchazečů náhradního termínu bude podle § 60e odst. 1 školského zákona zveřejněn pod registračním číslem uchazeče nejpozději 19. 5. 2022 od 13:00 ve vestibulu školy a na stránkách školy.


Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 3. 5. 2022, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve středu 4. 5. 2022 a ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 3 . 5. 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 17. 5. 2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 27. místě.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 3. 5. 2022, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve středu 4. 5. 2022 a ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání.
Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 3 . 5. 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 17. 5. 2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 90. místě.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy

18. května 2022

RNDr. Milena Minaříková (gymnasiumkladno cz alt64 milena minarikova)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2022
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)