Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
O škole Kontakty Sdružení rodičů Informace o škole, řády Ke stažení Stravování Školská rada Různé Výroční zprávy ECDL Harmonogram školního roku 23/24 GDPR
O škole
Stručná charakteristika naší školy

Gymnázium Kladno je státní školou zařazenou v síti škol jako gymnázium čtyřleté a osmileté. Je největší školou v Kladně připravující budoucí posluchače vysokých škol všech zaměření. Z toho vyplývá hlavní výchovný a vzdělávací cíl - připravit lidi cílevědomé, tvořivé a pracovité, schopné vystudovat vysokou školu a uplatnit se v praxi.

Kořeny naší školy sahají až k listopadu 1899, kdy c. k. ministerstvo vyučování a kultury povolilo "s úctou zřídit v Kladně reálné gymnázium s českým vyučovacím jazykem". Škola sídlí v secesní budově v centru města, která prošla v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí. Díky ní se stabilizovalo technické zázemí školy, umožňující kvalitní výuku studentů. Výuka přírodovědných a humanitních předmětů probíhá v odborných učebnách a laboratořích. Učebna výpočetní techniky umožňuje práci s počítači se širokým příslušenstvím na síti a s velkým spektrem aplikačního software. Celá síť je napojena na Internet. Škola má k dispozici dvě tělocvičny a sportovní areál v prostoru školního dvora. Studenti mohou využívat i knihovnu se studovnou.

Studenti školy se každoročně úspěšně účastní odborných olympiád a soutěží. Pod vedením našich pedagogů se dokáží prosadit v celostátních i mezinárodních kolech a někteří na základě úspěšných konkurzů absolvují studijní pobyty např. v USA a Anglii.

Hlavním kritériem pro hodnocení úspěšnosti našich studentů ale zůstává jejich uplatnění po absolvování školy. Úspěšnost přijetí na vysokou školu se u absolventů se studijním průměrem do 2,00 pohybuje každoročně okolo 85 % (ze všech studentů v maturitním ročníku to bývá okolo 60-65 %), ostatní studují na vyšších odborných školách nebo pracují v zajímavých profesích různých odvětví.

Prohlédněte si alespoň virtuálně naši školu Gymnázium Kladno.

30. září 2013

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)