Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Informace o přijímacím řízení  Kritéria přijímacího řízení Pozvánka na třídní schůzky Přihláška ke studiu Dotazník pro budoucí žáky prvních ročníků Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Informace ze třídních schůzek prvního ročníku Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení Kritéria 2. kola přijímacího řízení 
Přijímačky
Informace o přijímacím řízení

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium – 2. kolo

Nedílnou součástí přijímacího řízení jsou kritéria přijímacího řízení.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 30. 5. 2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení ve 2. kole, kteří se umístili na 1. – 5. místě.

Seznam přijatých uchazečů – náhradní termín – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení čtyřleté studium 2019/2020 v náhradním termínu:
Nedílnou součástí přijímacího řízení jsou kritéria přijímacího řízení.

Kód Prospěch body Soutěže body ČJ body MAT body Celkem body PořadíVýsledek PŘ
4932704530102 1.PŘIJAT

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 21. 5. 2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu, kteří se umístili na 1. místě.


Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 30. 4. 2019, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 7 do 17 hodin a v pátek 3. 5. 2019 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání proti nepřijetí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 30. 4. 2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 93. místě (vzhledem ke stejnému počtu získaných bodů na 90. – 93. místě).

Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 30. 4. 2019, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 7 do 17 hodin a v pátek 3. 5. 2019 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání proti nepřijetí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 30. 4. 2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 30. místě.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy

Články

Kritéria 2. kola přijímacího řízení
Jak získá uchazeč body v rámci 2. kola přijímacího řízení

Informace o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Informace o průběhu přípravných kurzů na PZK

Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Pozvánka na třídní schůzky
Pozvánka na třídní schůzky pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku

Přihláška ke studiu
Formulář ke stažení

Dotazník pro budoucí žáky prvních ročníků
Dotazník pro výběr jazyků budoucích žáků

Informace ze třídních schůzek prvního ročníku
Shrnutí informací ze schůzek prvního ročníku

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Gymnázium Kladno, nám. E. Beneše 1573, 272 01 vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor 79-41-K/41.

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2019
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)