Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Výročí | English
Informace o průběhu zkoušek Kritéria přijímacího řízení Pozvánka na třídní schůzky Dotazník pro budoucí žáky prvních ročníků Informace ze třídních schůzek prvního ročníku
Přijímačky
Informace o přijímacím řízení

Zveme Vás na třídní schůzky budoucího 1. ročníku, které se konají v pondělí 25. 6. 2018.

od 16.30 hodin v budově školy.

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 30. 4. 2018, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve středu 2. 5. 2018 od 7 do 17 hodin a ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání proti nepřijetí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 30. 4. 2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 91. místě (vzhledem ke stejnému počtu získaných bodů na 87. – 91. místě)

Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium

V těchto výsledcích je již zohledněna změna výsledků, kterou Cermat vydal v sobotu 28. 4. 2018 ráno. Tato změna se nepromítla v umístění do 31. místa.

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 30. 4. 2018, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve středu 2. 5. 2018 od 7 do 17 hodin a ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání proti nepřijetí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 30. 4. 2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 31. místě (vzhledem ke stejnému počtu získaných bodů na 28. – 31. místě)

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy

Předběžné výsledky přijímacího řízení čtyřleté studium 2018/2019

Konečné výsledky budou zveřejněny po možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí, v pondělí 30. 4. 2018.

Účastník řízení se může vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 a má právo nahlížet do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. Toto bude umožněno dne 27. 4. 2018 od 12:30 do 15 hodin.

Předběžné výsledky přijímacího řízení osmileté studium 2018/2019

Do těchto výsledků je již promítnuta změna výsledků, kterou Cermat vydal v sobotu 28. 4. 2018 ráno.

Konečné výsledky budou zveřejněny po možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí, v pondělí 30. 4. 2018.

Účastník řízení se může vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 a má právo nahlížet do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. Toto bude umožněno dne 27. 4. 2018 od 12:30 do 15 hodin.

Články

Informace o průběhu zkoušek
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Pozvánka na třídní schůzky
Pozvánka na třídní schůzky pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku

Dotazník pro budoucí žáky prvních ročníků
Dotazník pro výběr jazyků budoucích žáků

Informace ze třídních schůzek prvního ročníku
Shrnutí informací ze schůzek prvního ročníku

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2018
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)