Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Informace k přijímacímu řízení Kritéria přijímacího řízení Přihláška ke studiu Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Informace ze třídních schůzek prvního ročníku Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Výsledky PŘ pro rok 2023/24

Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 3. 5. 2023, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve středu 3. 5. 2023 a ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 3 . 5. 2023. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 18. 5. 2023. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 91. místě.

Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 3. 5. 2023, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve středu 3. 5. 2023 a ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat odvolání. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 3 . 5. 2023. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 18. 5. 2023. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 26. místě.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy

18. května 2023

RNDr. Jiří Mencl (gymnasiumkladno cz alt64 jiri mencl)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)