Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
ASPnet UNESCO

Gymnázium Kladno je škola přidružená k síti ASPnet UNESCO

Vážení studenti, pedagogové, rodiče a přátelé školy,
Dovoluji si Vás oslovit jako školní koordinátor ASPnet UNESCO. Mám pocit, že naše členství ASPnet UNESCO je pro mnoho z Vás poněkud neurčitou informací, která je na stránkách školy sice prezentována, ale většině z Vás mnoho neříká.

Chápu to jako svůj dluh a budu se snažit to napravit.

Nejprve si prosím přečtěte základní informaci o ASPnet UNESCO na našich stránkách.

V současné době je v České republice 50 škol přidružených k síti. Na tomto počtu jsme se dohodli v roce 2004 na setkání koordinačního výboru (členy národního koordinačního výboru jsou zástupci nejaktivnějších škol, za naši školu máme dva zástupce (!) - školní koordinátorku PaedDr. Zuzanu Vlčkovou a Mgr. Jitku Přibilovou). Národní koordinátorkou byla do loňského roku slečna Michaela Andresová, kterou jsme měli možnost přivítat ve škole na koncertě věnovaném roku hudby na jaře roku 2004.

Důvodem omezení počtu přidružených škol byla možná devalvace členství.

Podmínkou členství není již pouhá registrace, jak tomu bylo dříve, ale dnes je to aktivní zapojení školy do činnosti sítě.

Je třeba zdůraznit, že z členství nevyplývá pro školu prakticky žádný finanční přínos - Česká komise pro UNESCO, jejíž předsedkyní byla nedávno zesnulá paní senátorka Jaroslava Moserová, nemá prostředky na podporu jakýchkoliv projektů. Projekty sítě ASPnet UNESCO jsou koncipovány tak, že ve své podstatě nevyžadují finanční podporu, ale stojí na aktivitě studentů a pedagogů, rodičů a přátel školy a podpoře místní správy.

Zároveň je třeba zmínit, že díky našemu členství v síti se dozvídáme o akcích, které jsou finančně podpořeny členskými státy UNESCO a kterých máme možnost se zúčastnit. Tyto akce jsou vesměs limitovány znalostí cizího jazyka, takže docela často získáváme nominaci...

Naposled jsme byli nominováni jako reprezentanti České republiky (!) do rakouského Grazu - téma konference: Současné výtvarné umění, která se bude konat ve dnech 30.4. až 6.5.2006. Konference se zúčastníme za celou Českou republiku a naši školu budou reprezentovat PaedDr. Zuzana Vlčková, vyučující výtvarné výchovy, a Jaroslav Minařík, student třetího ročníku školy.

Z minulých aktivit tohoto druhu bychom mohli připomenout naši účast na semináři v maďarském Sopronu na téma Demokracie. (Vizte Archiv.)

Na podzim roku 2005 jsme se účastnili akce "Kladno+-Záporno", která byla součástí projektu Industriální stopy (Industrialnistopy.cz).

Gymnázium vystavilo díla ze svého archívu kreseb z doby, kdy škola byla reálkou. Za vznik školy jistě vděčíme boomu průmyslové výroby v 19. a na počátku 20. století.

Naše další aktivity můžete najít v archívu.

Nejaktuálněji jsme se zúčastnili dne 6. 4. 2006 konference k udržitelnému rozvoji na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze, více se objeví v krátké době v aktualitách.

Prosím všechny vážné zájemce o podrobnější informace o aktivitách ASPnet UNESCO, aby kontaktovali školní koordinátorku ASPnet UNESCO Zuzanu Vlčkovou na mailové adrese volny cz alt64 zuzvlc.

12. dubna 2006

PaedDr. Zuzana Vlčková (volny cz alt64 zuzvlc)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)