Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Síť Přidružených škol UNESCO
UNESCO Associated Schools Project Network

Od svého založení je UNESCO (Organizace spojených národů pro vzdělání, vědy a kulturu) centrem výchovy a vzdělávání k mezinárodnímu porozumění. Aby nezůstalo pouze u prázdných slov, roku 1953 byl zahájen "Projekt sítě Přidružených škol UNESCO". Přidružené školy UNESCO jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělání prostřednictvím zcela konkrétních "pilotních" projektů - ekologických, lidskoprávních, multikulturních, na ochranu kulturního dědictví a zaměřených na šíření informací o fungování systému OSN.

V současné době je členem sítě Přidružených škol UNESCO téměř 7000 vzdělávacích institucí v 170 zemích celého světa, v regionech Afriky, Asie, Austrálie a Pacifiku, Arabských zemí, Evropy, Latinské Ameriky, Karibiku i Severní Ameriky. Tyto školy se vzájemně liší kulturou, historií, sociálním a ekonomickým systémem i různou úrovní rozvoje, nachází se jak ve velkých městech, tak na venkově, v oblastech rurálních.

Česká republika se do Projektu Přidružených škol UNESCO zapojila v roce 1966. V současnosti českou síť představuje 54 škol - 15 škol základních, 37 škol středních (gymnázia, střední odborné školy i učiliště a obchodní akademie), 1 vysokou školu a 1 pedagogické centrum. Nové školy dále o členství v síti projevují pravidelně zájem. Úlohu koordinátora projektu Přidružených škol v České republice vykonává od roku 1997 Sekretariát České komise pro UNESCO, organizačně spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Mezi nejvýznamnější aktivity českých Přidružených škol UNESCO patří každoroční Týden škol UNESCO (pořádaný na konci měsíce dubna), který je tematicky zaměřený na jedno všeobecné téma a během něhož se všechny školy snaží nejen své žáky, ale i širší veřejnost seznámit co do největší hloubky s danou problematikou. V roce 2003 tímto tématem byla "Živá voda", v roce 2004 "Hudba v nás". Příležitostí k výměně informací a zkušeností mezi pedagogy bývá pracovní Setkání zástupců Přidružených škol UNESCO, které v podzimních měsících pořádá Sekretariát ČK pro UNESCO ve spolupráci s jednou z Přidružených škol UNESCO v místě jejího působení.

Přidružená škola UNESCO = pilotní škola velmi silně se věnující kvalitnímu vzdělávání v praxi, je zaměřená na jedno z následujících témat:

V souladu s vývojem organizace UNESCO bylo by vhodné, aby každá škola věnovala část své pozornosti na oblast lidských práv a demokracie a/nebo multikulturalismu.

ASPnet funguje na úrovni:

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)