KA6 dílny

Fyzika – Vyrob si elektromotor

Termín konání: 26. 6. 2012
Lektor: RNDr. Ivana Čápová, Mgr. Lucie Pelikánová
Počet účastníků: 27 (žáci 9. ročníku ZŠ Amálská)

Zde naleznete odkazy na materiály, které byly v dílně používány.

Další studijní materiály

Applety a videa

Zapsaly a dílnu vedly: L. Pelikánová a I. Čápová

Chemie – dílny II. Základní laboratorní techniky II. Koncentrace konzumního octa

Termín konání: 23. 5. 2012 od 9:40 do 11:40 a dne 30. 5. 2012 od 9:40 do 11:40
Lektor: Mgr. Marie Dvořáková, RNDr. Lenka Absolonová
Časová dotace: 2 x 2 hodiny

Dílny absolvovali žáci 9. třídy ZŠ Amálská v Kladně. V průběhu 2 hodin si vyzkoušeli práci v chemické laboratoři, kde provedli volumetrické stanovení obsahu CH3COOH v octu. Při práci si žáci zopakovali praktické provedení filtrace při odbarvování octa. Seznámili se s prací s hustoměrem při měření hustoty octa. Naučili se používat titrační aparaturu a indikátory. Zopakovali si neutralizační reakci a její význam pro acidobazické titrace. Při výpočtech si zopakovali pojem mol, molární a procentická koncentrace roztoku a molární hmotnost. Výsledek svého měření porovnali s informací na obalu octa. Případné neshody experimentálního stanovení a údaje na octu vysvětlili.

Z dílen si žáci odnesli pracovní listy.

Zapsala: : M. Dvořáková

Chemie – dílny I. Základní laboratorní techniky I. Izolace kyseliny acetylsalicylové z Acylpyrinu

Termín konání: 15. 5. 2012 od 9:40 do 11:40 a dne 29. 5. 2012 od 9:40 do 11:40
Lektor: RNDr. Lenka Absolonová, Mgr. Marie Dvořáková
Časová dotace: 2 x 2 hodiny

Dílny absolvovali žáci 8. třídy ZŠ Amálská v Kladně. V průběhu 2 hodin si vyzkoušeli práci v chemické laboratoři, kde provedli izolaci složky (kyseliny acetylsalicylové) ze směsi látek (tableta Acylpyrinu) s využitím rozpouštění, filtrace a odpaření rozpouštědla. Žáci si vyzkoušeli práci s třecí miskou a s tloučkem, seznámili se se semimikrosoupravou, s nálevkou s fritou a využitím těchto pomůcek. Během laboratorní práce žáci využili digitální váhy a z naměřených hodnot vypočítali obsah účinné složky v tabletě. Tento výsledek porovnali s informací o obsahu účinné složky na obalu léku. Případné neshody experimentálního stanovení a údaje na léku vysvětlili.

Z dílen si žáci odnesli pracovní listy.

Zapsala: L. Absolonová

Dílny „Kurz mikrofotografie“

Termín konání: 4.4. 2012 od 8:50 a dne 11.4. 2012 od 8:50
Lektor: Mgr. Ladislav Cypris, Mgr. Blanka Berdychová
Časová dotace: 2 x 2 hodiny

Dílny absolvovali žáci 3. a 8. třídy ZŠ. V průběhu 2 hodin si vyzkoušeli práci v moderní biologické laboratoři. Mikroskopovali preparáty: bezové duše, listu měříku, trichom hlošiny úzkolisté a kopřivy dvoudomé, klíštěte obecného a šupiny motýlího křídla. Žáci 3. třídy si zopakovali učivo o lidském těle na anatomických modelech.

Z dílen si žáci odnesli pracovní listy a několik mikrofotografií.

Zapsala: B. Berdychová

Dílny pro žáky základní školy: Znáte je?

Termín konání: 4.4. 2012 od 8:50 a dne 11.4. 2012 od 8:50
Lektor: Mgr. Lenka Smyčková, Mgr. Dáša Kadlecová
Časová dotace: 2 x 2 hodiny

Dílny pochycují zájem žáků ZŠ studium přírodovědných oborů a seznamují je s možnostmi studia na naší škole. Ve skupinách jsme seznámili žáky se sbírkami naší školy. Při prezentaci nám pomáhali naši studenti, kteří mají zájem o biologii a o práci s dětmi, pravidelně se účastní olympiád, jsou členy přírodovědného semináře a ve sbírkách se dobře orientují. Návštěvníkům bylo popsáno mnoho druhů ze sbírek, včetně různých zajímavostí.

Zájemci si mohli dokonce rukama sáhnout na vybrané exponáty, a tak vnímat exkurzi více smysly. Kdo z vás měl ruku v kapse u klokana nebo si pohladil žraloka či tuleně?

Na závěr jsme jako soutěž nechali návštěvníky vyplnit kvíz v podobě křížovky, který také použijeme jako metodiku pro naše studenty nižšího gymnázia. Návštěvníci si odnesli notýsky, tužky a propisky a nejlepší také sladkou odměnu.

Zapsala: L. Smyčková