Prezentace experimentů s odbornou konzultací v biologii

Termín konání: 11. 1. 2012 a 24. 2. 2012
Lektor: L. Smyčková a V. Libovická
Časová dotace: 2 učitelé x 4 hodiny příprava+2 učitelé x 4 hodiny realizace = 16 hodin

Prezentace dne 24. 2. 2012 byla vedena dvěma učiteli a sedmi žáky gymnázia

Prezentace pochycují zájem žáků ZŠ studium přírodovědných oborů. Prezentace proběhly po slavnostním otevření dne 11.1.2011. Zaměřily se na práci s mikroskopem, binokulární lupou. Mohly tak nahlédnou do mikrosvěta organismů.

Aktivity

 • Pozorování binokulární lupou (např. motýlí křidlo, chelicery pavouka, hlava švába, křídlo vážky, rybí šupiny)
 • Pozorování trvalých preparátů mikroskopem (řezy stonkem a listem, veš, klíště)
 • Pozorování nativních preparátů mikroskopem (gemule houby, řez listem pelargónie)
 • Prohlídka herbářových položek a odborné literatury
 • Ukázka úspěšných seminárních prací a SOČ
 • Příprava nativních preparátů- pozorování lístku mechu měříku
 • Příprava nativních preparátů- pozorování trichomu hlošiny úzkolisté
 • Příprava nativních preparátů- pozorování trichomu divizny velkokvěté
Zapsala: L. Smyčková

Prezentace experimentů s odbornou konzultací ve fyzice

Termín konání: 11. 1. 2012 a 24. 2. 2012
Lektor: V. Doležel a J. Hanušová
Časová dotace: 2 učitelé x 4 hodiny příprava+2 učitelé x 4 hodiny realizace = 16 hodin

Vyučující fyziky (J.Hanušová a V.Doležel) připravili ukázku šestnácti jednoduchých názorných pokusů a demonstrací jevů v základních fyzikálních oborech:

 • mechaniky (ráz těles, zákon zachování energie, těžiště tělesa)
 • elektřiny a magnetismu (vlastnosti elektrostatického náboje, elektromagnetická indukce)
 • optiky (odraz a lom světla, ohyb laserového paprsku a štěrbině, polarizace světla)
 • kmitání a vlnění (skládání kmitavých pohybů)
 • akustiky
 • detekce radioaktivního záření

Prezentace byla připravena pro žáky základních škol, kteří si mohli i se svým případným doprovodem některé z experimentů vlastnoručně a interaktivně vyzkoušet. Čtyři experimenty byly připraveny na PC modulu ISES a byly tak předvedeny možnosti zobrazování průběhu fyzikálních dějů a výsledků měření prostřednictvím specializovaného programu. Prezentace byla doplněna ukázkou učebnic a sbírek příkladů používaných ve vyučování fyziky. Dále byly k dispozici k nahlédnutí ukázky seminárních prací žáků.

Zapsal: Vít Doležel

Prezentace experimentů s odbornou konzultací v chemii

Termín konání: 11. 1. 2012 a 24. 2. 2012
Lektor: M. Dvořáková a L. Absolonová
Časová dotace: 2 učitelé x 4 hodiny příprava+2 učitelé x 4 hodiny realizace = 16 hodin

Vyučující chemie (M. Dvořáková a L. Absolonová) připravily ukázky jednoduchých efektních chemických pokusů a instruovaly vybrané studenty k jejich bezpečnému provádění. Ke spolupráci byli vybráni studenti s hlubokým zájmem o chemii (úspěšní účastníci chemických olympiád), kteří po celou dobu prováděli efektní pokusy s kvalitním komentářem.

Byly zvoleny následující pokusy:

 • Z cizího krev neteče
 • Barevný oheň
 • Chameleon v baňce
 • Nehořlavý kapesník
 • Hoří! Jak (ne)hasit oheň
 • Hořlavý cukr
 • Záhadný dým
 • Sloní pasta
 • Barevný semafor
 • Kouzelná baňka

Prezentace byla připravena pro žáky základních škol a jejich doprovod. Dále byla prezentace doplněna o ukázky laboratorních pokusů běžně prováděných studenty v rámci laboratorních cvičení, včetně přiložených protokolů studentů a sestavených aparatur. K nahlédnutí byly také poskytnuty seminární práce studentů a současné osnovy chemie pro nižší i vyšší studium na gymnáziu.

Zapsala: L. Absolonová