KA1 semináře

Práce s audiovizuální technikou

Termín konání: 30.1.2012 od 15:00
Lektor: Eliška Pippenbacherová (AV Media)
Časová dotace: 180 minut

Seminář proškolil vyučující BIO,CHE a FYZ jak správně využívat dataprojektor v kombinaci s PC a vizualizérem. Rozšiřujícím tématem bylo propojení DTP a vizualizéru s interaktivní tabulí, lektorka ukázala příklady z praxe v práci s interaktivní tabulí, učitelé obdrželi ukázky příprav z aplikace Smart Notebook. Prakticky si mohli vyzkoušet s aplikací pracovat na PC zakoupených v projektu. Lektor pracoval s prezentací, ukázal hlavní zásady správné prezentace, uváděl praktické příklady, spolupracoval s jednotlivými pracovišti, zodpověděl všechny dotazy.

Zapsal: J. Mencl

Propojení pomůcek s výpočetní technikou

Termín konání: 23. 1. 2012 od 15:15, dne 24. 1. 2012 od 15:15 a dne 26. 1. 2012 od 14:20
Lektor: Mgr. Lucie Pelikánová
Časová dotace: 3 x 120 minut

V rámci semináře byli proškoleni vyučující BIO, CHE a FYZ v používání nově zakoupených repasovaných notebooků Lenovo IBM T61. Účastnící semináře se seznámili s technologickým vybavením těchto počítačů, s ovládáním těchto počítačů (připojení do školní sítě prostřednictvím wifi, přepínání uživatelů, a uspávání) a s možnostmi jejich propojení s dalšími pomůckami. Konkrétně si vyzkoušeli práci s programem Logger Lite 1.5 a s teploměry Verner Go!Temp. Získali také přehled o dalších možnostech využití těchto počítačů při výuce. Na semináři se také diskutovaly pravidla používání notebooků ve výuce.

Zapsala: L. Pelikánová

Nové metody v mikroskopování

Termín konání: 25.1.2012 od 16:45
Lektor: Mgr. Lenka Smyčková
Časová dotace: 120 minut

Seminář proškolil vyučující BIO a další zájemce v používání nových metod v mikroskopování s důrazem na praktická cvičení ve výuce. Za tímto účelem byl zapůjčen fluorescenční mikroskop z Přf UK Praha, který slouží jako putovní mikroskop po středních školách. V průběhu školení jsme pomocí prezentace prošli teorii využití fluorescenční mikroskopie a principy konstrukce mikroskopu, uvedla jsem praktické příklady využití v laboratorních cvičeních a možnosti opětovného zapůjčení mikroskopu.

Zapsala: L. Smyčková

Digitální váhy

Termín konání: 14.12.2011 od 14:45
Lektor: RNDr. Vít Doležel
Časová dotace: 120 minut

Seminář proškolil vyučující BIO, CHE a FYZ v používání nových digitálních vah s důrazem na praktická cvičení ve výuce a jejich možnosti při propojení s výpočetní technikou. Lektor pracoval s prezentací, uváděl praktické příklady, spolupracoval s jednotlivými pracovišti, zodpověděl všechny dotazy.

Zapsal: J. Mencl