Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Industriální stopa v historii školy

Gymnázium Kladno bylo přizváno k účasti na projektu "Industriální stopy", jehož součástí je akce Kladno - Záporno, která se uskuteční v době od 19. do 24. 9. 2005 v areálu bývalé huti Koněv.

Pro podrobnější informace o celém projektu doporučujeme www.industrialnistopy.cz

Projekt účasti gymnázia se zaměřil na spojení industriální historie města a rozvoje vzdělanosti.

Industriální stopa v historii školy - drobnosti z archívu

Z historie

Kladenské gymnázium na dnešním náměstí Edvarda Beneše bylo původně založeno jako státní reálka. Požadavek na českou reálku vznikl již v druhé polovině devadesátých let 19. století v reakci na nebývalý průmyslový rozkvět města. O stavbě bylo definitivně rozhodnuto v roce 1899. Na stavbu školní budovy byla vypsána veřejná soutěž. Komise rozhodla udělit cenu pánům Amenovi a Dryákovi, jejichž projekt byl podán pod heslem Váňa.

Kladenská reálka patřila do soustavy státních škol, které připravovaly posluchače pro vysoké školy technického zaměření. Z této doby se ve školním archívu zachovaly práce studentů vytvořené v hodinách deskriptivní geometrie, technického kreslení a výtvarné výchovy, jen docela málo se zachovalo z hodin modelování.

Z archívu

Je krásně nostalgické brát do rukou práce na zažloutlých, často zaprášených kartonech, opatřených razítky vyučujících profesorů, se vzorně vyvedenými podpisy studentů. Je nesmírně obtížné vybrat několik prací, které mají tento archivní soubor reprezentovat.

K aktuálnímu projektu

Naskytla se nám jedinečná příležitost představit zlomek toho, co ve škole vzniklo v době, kdy město žilo zcela jiným životem než dnes. Bez ohledu na to, zda autoři našich drobností dosáhli v životě toho, po čem toužili, jejich stopa ve škole zůstala zachována. Pozváním na tuto trochu netradiční výstavu bychom chtěli připomenout, že rozvoj průmyslu v našem městě znamenal i rozvoj vzdělanosti. Bez tohoto aspektu by industriální stopy v našem městě byly limitovány zmizením dnes již nefunkčních objektů hutního i horního díla.

Budoucnost projektu

Chceme se pokusit práce z archívu nebo jejich podstatnou část uložit v elektronické podobě a nabídnout k nahlédnutí na webových stránkách školy, aby byly přístupné také v čase, kdy tato jedinečná akce ve městě skončí.

16. září 2005

PaedDr. Zuzana Vlčková (volny cz alt64 zuzvlc)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)