Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Pietní akt Lidice 10. 6. 2013

V pondělí 10. června 2013 se před budovou Gymnázia Kladno sešli lidé, kteří chtěli vyjádřit svou soustrast s obětmi lidické tragédie z roku 1942. Zároveň vyjádřili svůj postoj vůči všem nedemokratickým režimům v minulosti i současnosti.

Děkujeme všem, kteří kyticemi a slovy projevili svou sounáležitost v budově a v místě školní tělocvičny, která se kdysi stala místem rozloučení lidických matek a dětí.

Nejvýznamněji musíme zmínit pamětníky lidické tragédie, přeživší ženy a děti. Jejich květinové dary jsou obrazy míst, ve kterých se tragická událost odehrála.

Omlouváme se, že je nebudeme jmenovat. Domníváme se, že všichni přeživší spojují svá jména s těmi, kteří tragédii nepřežili. Všechna jejich jména možná neznáme, ale všem z nich chceme prokázat čest.

A přejeme si, aby si všichni současní i budoucí studenti naší školy uvědomovali, že podobné věci se v budoucnu již nesmí opakovat a že to vše záleží na nich, na nás.

Pietního aktu se zúčastnila předsedkyně Parlamentu České republiky, paní Miroslava Němcová, která pronesla velmi citlivá slova k zúčastněným v místě sochy Lidické ženy z ateliéru paní Marie Uchytilové, jež připomíná tragédii žen z Lidic.

Děkujeme za účast pana Jiřího Dienstbiera, představitele ČSSD.

Pietního aktu se zúčastnili další osobnosti: za Památník Lidice pan ředitel JUDr. Milouš Červencl a jeho spolupracovníci, za obec Lidice paní starostka Veronika Kellerová, za Svaz bojovníků za svobodu paní Gabriela Havlůjová, za Gymnázium Kladno paní ředitelka RNDr. Milena Minaříková a mnozí další, jimž se omlouváme, že jsme je nejmenovali. Děkujeme jim tímto za účast.

19. června 2013

PaedDr. Zuzana Vlčková (volny cz alt64 zuzvlc)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)