Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Nové trendy ve výuce
Nikoho dnes nepřekvapí, že je možné realizovat vzdělávání i jinak než jen frontální výukou. Že lze pracovat ve skupinách, využívat různé informační technologie, řešit zadané úkoly formou projektového vyučování atd. Každá z těchto metodik má svá pro a proti, a bylo by o nich možné sáhodlouze diskutovat.

Intenzivní debaty na toto téma skutečně nedávno probíhaly v týdnu od 18. do 22. února v Londýně, kde se sešli učitelé z různých evropských zemí (Rakousko, Polsko, Itálie, Švýcarsko, Česká republika, Německo, Řecko a Holandsko), aby sdíleli své zkušenosti. Porovnávali, hodnotili, vyjadřovali své pochybnosti a přesvědčení nejen na téma forem výuky.

Seminář byl organizován pod záštitou British Council, realizován ADC College, v rámci Celoživotního vzdělávání Comenius. Jeho hlavní náplní byla výuka předmětů běžně zařazených do ŠVP v jiném než mateřském jazyce.

Takovýto typ vyučování se označuje zkratkou CLIL (Content and Language Integrated Learning) a hlavním důvodem pro jeho začleňování do výuky je překonávání jazykových bariér, které může studentům umožnit další studium ve vybraného oboru na mezinárodní úrovni.

Zmíněný seminář byl velmi inspirativní a jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit. Doufám že i mí studenti seminářů z biologie uvítají a vyhodnotí změny a nové prvky ve výuce jako podnětné.

15. března 2013

Mgr. Veronika Nedvědová (gymnasiumkladno cz alt64 veronika nedvedova)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)