Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Jazykový kurz 2012 - angličtina

Kurz je koncipován jako třídenní, každý den všichni studenti absolvují 5 vyučovacích hodin po 60 minutách. Kurz proběhne ve dnech 3., 4. a 5. 9. 2012, vždy od 8:00 do 14:25, přestávka na oběd je šedesátiminutová od 11:20 do 12:20.

Je nezbytně nutné, aby zejména 3. 9. všichni účastníci kurzu přišli do školy včas, tj. nejméně 10 minut před začátkem vyučování; veškeré informace o organizaci kurzu naleznou na nástěnce v přízemí, kde si ověří své zařazení do skupiny. Pokud někdo nebyl zařazen, nechť neprodleně kontaktuje Z. Vosátkovou, příp. svého vyučujícího anglického jazyka.

Nástěnku pozorně sledujte v průběhu celého kurzu. Veškeré informace, jež se zde objeví, budou vaši lektoři i vyučující považovat za vám známé!

Připomínáme: Každý student musí být vybaven psacími potřebami, sešitem na poznámky, měl by mít i slovník. Cena kurzu je 600 korun, pokud ještě někdo nezaplatil, učiňte tak co nejrychleji u svého vyučujícího anglického jazyka.

Kurz je povinný, jeho účastníci musí dodržovat veškerá ustanovení školního řádu. Jinými slovy, vaše absence bude pečlivě sledována. Látka probraná lektory je normální součástí obsahové náplně vyučovacího předmětu anglický jazyk. Nemusí být probírána znovu, může být zkoušena!

31. srpna 2012

PhDr. Zuzana Vosátková

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)