Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
VR-1 Vrabec - exkurze do jaderného reaktoru

V pondělí 3. 10. 2011 se žáci ze seminářů Experimentální fyzika a Experimentální chemie zúčastnili exkurze do školního jaderného reaktoru Vrabec na FJFI ČVUT.

Před vstupem do kontrolovaného pásma byly všem zkontrolovány občanské průkazy a všem byl zapůjčen slušivý žlutý plášť a návleky na boty. Někteří žáci obdrželi také dozimetr měřící hodnoty ozáření během prohlídky reaktoru. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny z důvodu omezených prostorů reaktoru. Výklad u reaktoru začal seznámením s částmi reaktoru a jejich funkcemi, zároveň jsme byli seznámeni s jadernými procesy a jejich významem. Po představení reaktoru následovala prohlídka velínu reaktoru. Tam jsme viděli řídicí jednotku s obsluhou a byla nám předvedena i manipulace s reaktorem. Dokonce nám i obsluha velínu předvedla nouzové odstavení reaktoru při překročení nadkritického stavu. Následovala ukázka modelů paliva v suterénu a agregátu na čištění vody, protože v reaktoru je potřeba velmi čisté vody. Voda slouží jako chlazení a zábrana úniku radiace z reaktoru.

Myslíme, že se tato exkurze všem líbila nevšední návštěvou málo dostupných míst pro širokou veřejnost.

Fotografie nafotila RNDr. Lenka Absolonová

12. října 2011

Karim Al Reyahi, bývalá 4.A (2013)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)