Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Ekologický kurz 2004

Ekologický kurz? Komenský by zaplesal. Škola hrou. Tisíce nových a "užitečných" informací útočí na studenty, kteří, což je trochu neobvyklé, v klidu poslouchají - lepší než sedět ve škole. I profesoři změnili svůj standardní zamračený výraz a tvářili se neutrálně, ba dokonce jsme u některých mohli pozorovat i jisté známky úsměvu. Děly se samozřejmě i věci, které bylo ze strany profesorů nutno doprovodit mimikou zcela jinou. Jen tak namátkou: pozdní příchod na sraz, navazování družby s místním toulavým psem a tak dále.

Největším rušivým elementem byl ovšem, mnohdy celodenní, déšť, který dělal vrásky nám všem. Je pravda, že některým lidem, kteří měli na starosti vodní ekosystém, to až tak nevadilo, ale jiným aktivitám to zabraňovalo.

Ještě jedna věc nám dokázala zkazit náladu. Páni lesáci, kteří namísto slibované vycházky do lesa s výukou praktického poznávání dřevin nám více než dvě hodiny přednášeli o úřednické práci v lesích.

A co nám kurz přinesl? Tak některé opravdu vzdělal hlavně v oblasti poznávání naší květeny. Bohužel se našli i tací lidé, kteří si v závěrečném praktickém poznávání pletli přesličku s modřínem a jabloň s bukem. Díky jedné "ekologické" hře jsme zjistili, že chránit přírodu se ekonomicky příliš nevyplácí a nejvíc si naplní kapsy ten, kdo nejvíce znečišťuje. Také už víme, jak rozeznat bolševník velkolepý od bolševníku obecného a navíc, že dužnatý stonek bolševníku obecného je jedlý a velice chutný. Formou velice poutavého vyprávění se nám dostalo vzdělání v oblasti zdravovědy. Vodní potvory umíme nazývat různými jmény. Také jsme přišli na to, že páni rybáři nemají s rybami vůbec žádný soucit.

A hlavně - užili jsme si spoustu legrace. Možná to nebyl ten pravý účel kurzu, ale nám to vůbec nevadí. Především některé scénky týkající se organismů, jejichž charakteristiky jsme měli zpracovat, byly dokladem toho, že jsme vskutku budoucí "elita národa", jejíž humor je citlivý a inteligentní!

Když to shrneme, nemůže si nikdo na ekologický kurz v žádném ohledu nikterak stěžovat...

Poděkování si zaslouží:

24. června 2004

Jindřich Libovický, bývalá O8.A (2007) (seznam cz alt64 jlibovicky)
Roman Hájek, bývalá O8.A (2007) (centrum cz alt64 romanhajek)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)