Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Europahaus 2023

V termínu 16.-24.9. 2023 se deset vybraných žáků 4., resp. 8. ročníku našeho gymnázia spolu s p. prof. Eichenmannem zúčastnilo evropského studijní pobytu v Europahaus ve městě Bad Marienberg v Německu. Celý týden se nesl v duchu evropské integrace, poznávání jiných národních kultur, seberealizace, kritického myšlení; v rámci tématu Earthland.

V sobotu 16.9. 2023 jsme se vydali mikrobusem do malebného německého městečka Bad Marienberg, kde nás čekal uvítací meeting s pořadateli a žáky z ostatních zemí. Ubytováni jsme byli v hotelu Europahaus. Celý týden byl zaměřený mimo jiné na aktuální ekologické problémy a v souvislosti s touto problematikou byl celý jídelníček vegetariánský. I tak byla ale strava pestrá a výběr bohatý.

V průběhu našeho pobytu byly na programu různé přednášky a workshopy; se zaměřením na téma seberozvoje, sebepoznání, kritického myšlení a poznávání nových kultur. Samozřejmě nesmím opomenout, že celý seminář probíhal v anglickém jazyce, který jsme si společně s jazykem německým důkladně procvičili. Tyto přednášky nás také vedly k hlubšímu zamyšlení se nad některými společenskými problémy. A abychom si občas od toho přemýšlení také odpočinuli, pořadatelé náš program pravidelně prokládali uměleckými a kreativními aktivitami, kdy jsme vytvářeli naše vlastní moderní umění.

Myslím si, že jsou všichni účastníci tohoto studijního zájezdu vděční za to, že si rozšířili své obzory, a hlavně za to, že mohli strávit týden v cizí zemi a hovořit buď anglicky nebo německy. Velký přínos měl tento seminář také v oblasti našeho duševního rozvoje, konkrétně jsme se například naučili, jak zvládat stres, jak se efektivněji učit, jak meditovat apod. Jsem vděčný, že jsem se tohoto programu mohl zúčastnit a vřele ho mohu doporučit ostatním žákům, kterým tato možnost bude v budoucnu nabídnuta podobně, jako byla nabídnuta nám. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat panu profesorovi Eichenmannovi, který nás celou dobu podporoval a také rozvíjel naše jazykové schopnosti.

Za všechny zúčastněné

Kristián Kameš, O8

30. října 2023

Studenti

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)