Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Jazykový kurz 2023 německý jazyk

Konverzačně orientovaný kurz bude zajištěn jak různými učiteli z naší školy, tak i dvěma rodilými mluvčími z Rakouska a Německa – externisty pražské jazykové školy Tandem (www.tandem.cz), se kterou máme již více než desetiletou velmi dobrou zkušenost.

Kurz je koncipován jako třídenní, každý den všichni studenti absolvují 5 vyučovacích hodin po 60 minutách.

Kurz proběhne od pondělí 4. 9. do středy 6. 9. 2023,v pondělí od 8:30 do 14:55, v úterý a ve středu vždy od 8:00 do 14:25, přestávka na oběd je šedesátiminutová v pondělí od 11:50 do 12:50, v úterý a ve středu od 11:20 do 12:20.

Je nezbytně nutné, aby se všichni účastníci kurzu včas informovali na Teams, Bakalářích, webu nebo fb školy o rozdělení do skupin (viz seznam skupin) a rozvrhu kurzu (pdf).

V průběhu kurzu také pozorně sledujte nástěnku v přízemí. Veškeré informace, jež se zde objeví, budou vaši lektoři i vyučující považovat za vám známé! Každý student musí být vybaven psacími potřebami a sešitem na poznámky.

Kurz je povinný, jeho účastníci musí dodržovat veškerá ustanovení školního řádu. Vaše absence bude sledována a látka probraná lektory je normální součástí obsahové náplně vyučovacího předmětu německý jazyk.

1. září 2023

Mgr. Veronika Mandlíková (gymnasiumkladno cz alt64 Veronika Mandlikova)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)