Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Jazykový kurz 2023 anglický jazyk

Konverzačně orientovaný kurz bude zajištěn výhradně rodilými mluvčími – externisty pražské jazykové školy Tandem (www.tandem.cz), se kterou máme velmi dobrou již více než desetiletou zkušenost.

Kurz je koncipován jako třídenní, každý den všichni studenti absolvují 5 vyučovacích hodin po 60 minutách.

Kurz proběhne od pondělí 4. 9. do středy 6. 9. 2023, v pondělí od 8:30 do 14:55, v úterý a ve středu vždy od 8:00 do 14:25, přestávka na oběd je šedesátiminutová v pondělí od 11:50 do 12:50, v úterý a ve středu od 11:20 do 12:20.

Je nezbytně nutné, aby se všichni účastníci kurzu včas informovali na Teams, Bakalářích, webu nebo fb školy o rozdělení do skupin (viz seznam skupin) a rozvrhu kurzu (timetable (pdf)).

V průběhu kurzu také pozorně sledujte nástěnku v přízemí. Veškeré informace, jež se zde objeví, budou vaši lektoři i vyučující považovat za vám známé! Každý student musí být vybaven psacími potřebami a sešitem na poznámky.

Kurz je povinný, jeho účastníci musí dodržovat veškerá ustanovení školního řádu. Vaše absence bude sledována a látka probraná lektory je normální součástí obsahové náplně vyučovacího předmětu anglický jazyk.

1. září 2023

PhDr. Zuzana Vosátková

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)