Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Jazykový kurz 2020 – angličtina

Konverzačně orientovaný kurz bude zaměřen na reálie anglicky mluvících zemí a porovnání života tam a v ČR (vše potřebné k mnoha maturitním otázkám!!!). Výuka bude zajištěna výhradně rodilými mluvčími – externisty pražské jazykové školy Tandem (www.tandem.cz), se kterou máme velmi dobrou již více než desetiletou zkušenost.

Kurz je koncipován jako třídenní, každý den všichni studenti absolvují 5 vyučovacích hodin po 60 minutách. Kurz proběhne od středy 2. 9. do pátku 4. 9. 2020, vždy od 8:00 do 14:25, přestávka na oběd je šedesátiminutová od 11:20 do 12:20.
Je nezbytně nutné, aby se všichni účastníci kurzu včas informovali na webu školy o rozdělení do skupin a rozvrhu kurzu (do 1. 9. 2020).

V průběhu kurzu také pozorně sledujte nástěnku v přízemí. Veškeré informace, jež se zde objeví, budou vaši lektoři i vyučující považovat za vám známé! Každý student musí být vybaven psacími potřebami a sešitem na poznámky.

Cena kurzu je 600 Kč. Tuto částku zaplatíte svému učiteli ANJ na 1. běžné hodině angličtiny!

Kurz je povinný, jeho účastníci musí dodržovat veškerá ustanovení školního řádu. Vaše absence bude sledována a látka probraná lektory je normální součástí obsahové náplně vyučovacího předmětu anglický jazyk.

Časový rozvrh kurzu: timetable (pdf)

28. srpna 2020

PhDr. Zuzana Vosátková

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)