Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Art Education Workshop 2006 (Graz)

Ve dnech 30. 4. až 6. 5. 2006 se v rakouském Štýrském Hradci uskutečnila akce pořádaná Rakouskou komisí pro UNESCO ve spolupráci s Kunsthaus Graz a BÖKWE (Berufsverband Österreichischer Kunst- und Werkerzieher/innen).

Tvůrčí dílny zaměřené na současné umění se účastnili učitelé výtvarné výchovy a jejich studenti z následujících zemí: Česká republika, Finsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rusko.

Za Českou republiku byla nominována naše škola – Zuzana Vlčková a Jaroslav Minařík.

V neděli jsme absolvovali prohlídku města s odborným výkladem.

V pondělí jsme si dopoledne prohlédli "Austrian Sculpture Park", kde jsou na původně zkultivovaném industriálním pozemku, který byl upraven jako uměle vytvořená zahrada, umístěna díla současných umělců, zejména rakouských. Odpoledne jsme se setkali v Kunsthaus Graz, kde jsme se navzájem představili a představili své školy.

V úterý jsme opět navštívili Kunsthaus, kde jsme měli možnost shlédnout aktuálně probíhající výstavy s odborným výkladem, včetně fotografické expozice v Camera Austria, což je zároveň sídlo významného foto magazínu. Odpoledne jsme navštívili Neue Galerie, opět s odborným výkladem. Bohužel se z důvodu onemocnění přednášející neuskutečnila přednáška na téma Ars Electronica.

Ve středu dopoledne jsme měli možnost prohlédnout si významná díla současné architektury s odborným výkladem. Odpoledne jsme se přesunuli do Ortweinschule, kde jsme začali pracovat na praktické části workshopu. Dostali jsme karton formátu cca. 200x200 centimetrů a mohli jsme si s ním dělat, co jsme chtěli. Použít jsme mohli mapu Evropy, Grazu a případně "stickers" (hesla, informace v našem jazyce - např. Vstup zakázán). Naštěstí jsme dostali také dost akrylových barev a štětce. Ani jednomu ze zástupců ČR se nepodařilo použít výše zmíněné artefakty, ale užili jsme si to.

Večer byl zahájen kongres BÖKWE, kterého se mohli zúčastnit německy hovořící účastníci workshopu. Hlavní příspěvek přednesl pan Peter Weibel, který vede Centrum pro umění a nová média v Karlsruhe. Téma: Kolik demokracie unese vzdělávání, resp. kolik vzdělání unese demokracie. (Wieviel Demokratie tragt die Bildung, bzw. wieviel Bildung tragt die Demokratie – vliv médií na dnešního člověka, význam vzdělání ve smyslu schopnosti vyhodnocení informací.)

Ve čtvrtek dopoledne jsme měli prohlídku města s odborným výkladem na téma "Umění ve veřejném prostoru". Odpoledne a večer jsme měli možnost dokončit své výtvarné práce.

V pátek jsme dopoledne vyslechli přednášku členky skupiny "Wochenklausur" na téma "Umění jako sociální proces".

Večer jsme instalovali své práce v jednom z pracovních prostorů Kunsthausu a v 19 hodin byla zahájena výstava a závěrečné zhodnocení akce.

Celá akce byla dokumentována filmových štábem a bude vytvořen cca. padesátiminutový film, který možná dostaneme. Vysílán bude na satelitní stanici Alfa (nejsem si jista přesným názvem). Zároveň studenti Ortweinschule, která hostila naši výtvarnou činnost, měli za úkol vytvořit portréty studentů, kteří zastupovali jednotlivé země. Doufáme, že dostaneme i tento dokument.

Jako drobný problém bych viděla to, že se účastnili zástupci škol všeobecně vzdělávacích í odborných uměleckých, protože výuka "umění" na těchto školách se diametrálně liší.

V neformálních rozhovorech s ostatními účastníky jsme zkonstatovali, že výtvarná výchova je v jistém smyslu popelkou ve všech zemích a že se musíme všichni vynasnažit, abychom tuto situaci alespoň trochu zvrátili.

Setkání tohoto druhu jsou nesmírně prospěšná a všichni jsme si v závěru přáli, aby měla další pokračování.

Děkujeme za podporu Radě rodičů, vedení školy a všem pedagogům, kteří za Vlčkovou suplovali a kteří omluví Jaroslava Minaříka za zameškané hodiny.

Odkazy na zásadní umělecká díla uvedeme v "neformální zprávě" a věřím, že Jára Minařík také přispěje.

11. května 2006

PaedDr. Zuzana Vlčková (volny cz alt64 zuzvlc)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)