Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
JAZYKOVÝ KURZ 2018 – ANGLIČTINA

Konverzačně orientovaný kurz bude zaměřen na reálie anglicky mluvících zemí a porovnání života tam a v ČR (vše potřebné k mnoha maturitním otázkám!!!). Výuka bude zajištěna výhradně rodilými mluvčími – externisty pražské jazykové školy Tandem (www.tandem.cz), se kterou máme velmi dobrou již více než desetiletou zkušenost.

Kurz je koncipován jako třídenní, každý den všichni studenti absolvují 5 vyučovacích hodin po 60 minutách. Kurz proběhne od úterý 4. 9. do čtvrtka 6. 9. 2018, vždy od 8:00 do 14:25, přestávka na oběd je šedesátiminutová od 11:20 do 12:20.

Je nezbytně nutné, aby se všichni účastníci kurzu včas informovali na webu školy o rozdělení do skupin a rozvrhu kurzu (do 3.9.2018).

V průběhu kurzu také pozorně sledujte nástěnku v přízemí. Veškeré informace, jež se zde objeví, budou vaši lektoři i vyučující považovat za vám známé! Každý student musí být vybaven psacími potřebami a sešitem na poznámky.

Cena kurzu je 500 Kč. Neplatiče žádáme o zaplacení této částky během 1. dne kurzu buď svému učiteli ANJ nebo supervizorovi své skupiny (viz seznam skupin).

Kurz je povinný, jeho účastníci musí dodržovat veškerá ustanovení školního řádu. Vaše absence bude sledována a látka probraná lektory je normální součástí obsahové náplně vyučovacího předmětu anglický jazyk.

Časový rozvrh kurzu: Timetable.pdf

30. srpna 2018

PhDr. Zuzana Vosátková

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)