Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Chemie – exkurze a zajímavé hodiny

Exkurze gama nůž

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 se žáci ze Semináře z chemie 4. roč. a z Experimentální chemie 3.roč. zúčastnili exkurze k Lekssellovu gama noži v nemocnici Na Homolce V Praze.

Nejprve proběhla krátká přednáška – seznámení s historií, principem a využitím Lekssellova gama nože. Poté jsme navštívili sál, kde je umístěn LGN a kde probíhají každodenně léčebné zákroky. Dále jsme se přemístili do řídicí místnosti, kde jsme viděli ukázky přípravy a plánování léčebného zákroku.

Exkurze školní jaderný reaktor VR-1 „Vrabec“

V pondělí 9. 11. 2015 se seminaristé fyziky a chemie 4. roč. v rámci Týdne vědy zúčastnili exkurze ke školnímu jadernému reaktoru VR-1 „Vrabec“ na ČVUT pod vedením prof. Hanušové a prof.Absolonové.

Po bezpečnostní kontrole, kde žáci předložili své občanské průkazy, si všichni oblékli žluté pláště a návleky na boty. Několik z nás také obdrželo dozimetry pro měření hodnot ionizujícího záření. Výklad začal u reaktoru, kde jsme se blíže seznámili s jeho jednotlivými komponentami, jejich funkcemi, chemickými i fyzikálními procesy v reaktoru a jeho významem. Dále jsme se přemístili do řídicí místnosti, kde nám byly představeny bezpečnostní prvky reaktoru a jejich praktická ukázka. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou kontejnerů pro přepravu paliva a agregátu na čištění vody, jenž slouží jako chlazení a izolant radiace reaktoru.

Řekl bych, že se nám všem tato velmi neobvyklá, ale přínosná exkurze velice líbila.

Zapsal: Nguyen Huu Phuong

Moderní hodina chemie

V pondělí 7.12.2015 se žáci navštěvující Seminář z chemie (3. a 4. ročníky) zúčastnili Hodiny moderní chemie II. předvedené doktorandkami VŠCHT. Téma této hodiny plné pokusů bylo Energie a její přeměny.

23. prosince 2015

RNDr. Lenka Absolonová (gymnasiumkladno cz alt64 lenka absolonova)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)