Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Metrologie a moderní fyzika - přednáška

Přednáška pro studenty fyzikálních seminářů a další zájemce o fyziku.

V pondělí 12. 12. během 3. a 4. vyučovací hodiny se v učebně č. 57 uskuteční přednáška "Metrologie a moderní fyzika". Přednášet bude Ing. Pavel Svoboda, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Metrologie - nauka o měření - si letos připomíná 130. výročí ustavení Metrické konvence, kterou byla zavedena dodnes používaná soustava jednotek měření SI. Ačkoliv jednotky se nemění, mění se zásadně způsob a přesnost jejich praktické realizace. V posledních několika dekádách se zde výrazně uplatnily objevy fyziky pevných látek, které již brzy mohou umožnit vztáhnout měření elektrických i mechanických veličin k základním přírodním konstantám - náboji elektronu a Planckově konstantě.

Nedávný objev metody optického chlazení souboru atomů resp. iontů přispěl k podstatnému zvýšení přesnosti měření času. Nová generace atomových hodin na družicích umožňuje globální synchronizaci měření času, což se uplatňuje jak v běžném životě (např. GPS), tak při řešení fundamentálních problémů "velké" fyziky (detekce gravitačních vln).

V přednášce budou objasněny základní principy některých fyzikálních jevů, které používá současná metrologie. Pro ty, kteří se o fyziku zajímají, může být zajímavé zjištění, jak krátká může být někdy cesta od výsledku základního výzkumu k jeho praktickému uplatnění.

5. prosince 2005

Mgr. Lucie Pelikánová (gymnasiumkladno cz alt64 lucie pelikanova)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)