KA01 Prohlubující semináře nad rámec výuky

Domluvíme se ve světě – Anglický jazyk

Domluvíme se ve světě – Německý jazyk

Domluvíme se ve světě – Ruský jazyk

Domluvíme se ve světě – Francouzský jazyk

Literární vlastní tvorba a dramatická výchova

Estetická výchova

Kondiční matematika

Základy společenských věd a dějepis