Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Speciální den otevřených dveří

Gymnázium Kladno jako jedna z nejvýznamnějších vzdělávacích institucí v Kladně připravilo na červen oslavy svého 110. výročí. Od pátku 18. do neděle 20. června se škola otevře veřejnosti a připomene svou bohatou historii. Studenti se svými pedagogy připraví program, kterým se představí návštěvníkům. Program bude upřesněn na této webové stránce.

Letošní oslavy budou zaměřeny především na vývoj a směřování školy v posledních deseti, respektive dvaceti letech. Návštěvníci se budou moci seznámit s nabídkou, s níž škola reaguje na současný společenský vývoj a nové požadavky ve vzdělávání. Gymnázium také představí úspěchy svých studentů v různých oborech, pro něž je škola připravuje.

„Oslavy jsou také příležitostí k setkání s bývalými absolventy, kdy přichází i trochu nostalgie,“ říká současná ředitelka Milena Minaříková. „Nejhezčí je, když si bývalí studenti starších ročníků sedají do lavic a vzpomínají na svá školní léta.“ U příležitosti 110. výročí vznikl almanach, který v rámci celkové koncepce oslav připomene nedávná léta školy, zejména ve vzpomínkách bývalých studentů. Součástí oslav je také výstava v galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně, jež přibližuje současný život školy ve fotografiích. K vidění je od 27. 5. do 22. 6. 2010 v otevíracích hodinách SVKKL.

Dnešní Gymnázium Kladno bylo zřízeno oficiálním výnosem královského horního města Kladna jako státní reálka v již v roce 1898. První dvě paralelní třídy na školu nastoupily v září 1900. Vzhledem k harmonogramu školního roku se stalo tradicí slavit výročí gymnázia v červnu.

Škola bude otevřena pro veřejnost:

Srdečně zveme k návštěvě školy všechny bývalé absolventy, budoucí zájemce o studium, ale i širokou veřejnost.

Velmi uvítáme, zprostředujete-li tuto informaci vašim bývalým spolužákům. Jsme si vědomi toho, že ne všichni navštěvují naši webovou stránku.

24. května 2010

PaedDr. Zuzana Vlčková (volny cz alt64 zuzvlc)
Mgr. Marta Sojková

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)