Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Výstava prací našich žáků v knihovně (SVKKL) 2009

Ve Středočeské vědecké knihovně Kladno se koná v době od 3. 9. do 13 .9. 2009 výstava výtvarných prací žáků Gymnázia Kladno. Citace:

Výtvarná inspirace ve škole

Výstava představuje ukázky prací žáků Gymnázia Kladno, zejména nižších ročníků osmiletého studia. Výtvarná zadání vycházejí z nejrůznějších oblastí každodenního života, představují různé výtvarné materiály a techniky, tak aby každý žák mohl v určité míře uplatnit své schopnosti a aby pocítil radost z tvoření.

Všechny práce byly vytvořeny v několika posledních letech v hodinách PaedDr. Zuzany Vlčkové, která se zejména soustřeďuje na výuku nižších ročníků víceletého gymnázia, ale některé představené práce byly vytvořeny i staršími studenty.

Ve školní praxi se snažíme zaujmout všechny žáky různorodými náměty, technikami a výtvarnými materiály a přimět je tak k aktivní účasti na tvorbě. Více než desetiletá zkušenost z výuky ukazuje, že každý žák si nakonec najde své místo mezi ostatními v určitém tématu či výtvarné technice. Tato výstava představuje některé výtvarné aktivity, jimiž mají žáci možnost se zabývat.

Záměrně neuvádíme jména autorů jednotlivých výtvarných prací. Je velmi obtížné vybrat výjimečnou práci a zároveň je nemožné na malé ploše představit všechny naše nadané žáky, tak abychom na žádného nezapomněli. Gymnázium Kladno není školou, která by měla vychovávat produktivní výtvarné umělce, ale zprostředkovává žákům pohled na současné výtvarné umění, seznamuje je s dějinami umění a zejména jim poskytuje podněty k vlastní výtvarné tvorbě.

"Nostalgické hodiny výtvarné výchovy", kdy se do školy vracejí absolventi, aby (byť jen v jednom odpoledni) pokračovali ve svém výtvarném snažení, nás přesvědčují o tom, že výtvarná výchova ve výuce na gymnáziu má své nenahraditelné místo.

Velice si vážíme toho, že jsme dostali možnost představit se v tak významné instituci jako je SVKKL a právě v tomto školním roce, v němž škola oslaví 110. výročí svého založení.

5. září 2009

PaedDr. Zuzana Vlčková (volny cz alt64 zuzvlc)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)