Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Muzeum Karla Čapka - exkurze

Dne 12. 6. 2007 se uskutečnila daleká výprava do Strže, místa památky a muzea velkého Čecha Karla Čapka, pána robotů a mloků.

Nebe bylo modré, vítr svěží a naše řady se sešikovaly před naším svatým chrámem moudrosti a čekali až dojede ocelový oř. Všichni věrní nasedli a plechová mašina si razila pouť ranním vánkem. Na nejbližší křižovatce se k nám připojil bludný rytíř pan Cibulka z Lán.

Po ospalé cestě jsme hrdě propochodovali kolem mocného náhonu rybníku Strže, jenž dával jméno všemu blíže položenému.

S ledovým klidem jsme trpělivě vyčkávali v zelené zahradě, stojíce před okázalým empírovým domem, vystavěným v dávném devatenáctém stoletím pánem Colloredo-Mansfeldem, a naše srdce plesala nedočkavostí, až budeme moci vstoupit. Dvůr byl nevelký, páchl starou slámou a naše žaludky skučely ukrutným hladem a divokou žízní, neboť přispavší si kupec svůj hrad dlouhou, předlouhou dobu neotvíral.

Pak, jako by se zablesklo, náhlá změna zvrátila náš bídný osud a my pokorně naplnili svá prázdná břicha. Výběrčí rychle vybral od každého patnáct grošů a očekávaná výprava za tajemným životem mistra K. mohla začít.

Když ustal počáteční zmatek s jakýmkoliv vstupem spojený, dobrá paní průvodkyně se jala vyprávět nám veselou i smutnou baladu o těžkém životě mistrově i jeho přátel a my žasli nad plynulostí a lidovostí onoho vyprávění. Příběh plynul dál a dál, tak jako my jsme se zastavovali v místnostech starého domu, až jsme se octli v nejvyšší komnatě nejvyšší věže, tam jsme shlédli pokoj váženého redaktora Ferdinanda Peroutky a galerii věnovanou Olze Schneipflugové, tehdejší choti mistra páně Čapka.

Byli jsme již znaveni lítým bojem s nelidskou bolestí nohou či únavy z pekelného tepla a nezemsky vydýchaného vzduchu, však nevzdali jsme se předčasně leč spatřili jsme ještě půlhodinový dokument v pohyblivých obrázcích, který se nicméně nemohl v ničem vyrovnat poutavému výkladu dobré paní průvodkyně.

Před východem jsme si ještě několikrát (jak můžete spatřit níže) ukradli duše do fotoaparátů a posilněni opětovnou návštěvou kupce se vydali k motorovému kočáru. Do rodného Kladna, města uhlí a oceli jsme dorazili k druhé hodině odpolední.

Výprava se nesmírně zdařila a proto také všem vřele děkujeme!

12. června 2007

Marek Nedvěd, bývalá 4.C (2008)
Jaromír Smělý, bývalá 4.C (2009) (seznam cz alt64 j smely)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)