Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Jazykový kurz 2021

Konverzačně orientovaný kurz bude zaměřen na reálie anglicky mluvících zemí, porovnání života tam a v ČR a další témata (vše potřebné k mnoha maturitním otázkám!!!). Výuka bude zajištěna výhradně rodilými mluvčími – externisty pražské jazykové školy Tandem (www.tandem.cz), se kterou máme velmi dobrou již více než desetiletou zkušenost.

Kurz je koncipován jako třídenní, každý den všichni studenti absolvují 5 vyučovacích hodin po 60 minutách. Kurz proběhne od středy 1. 9. do pátku 3. 9. 2021. Ve středu kurz kvůli testování tříd začíná až v 9:10 a končí v 15:30, ve čtvrtek a v pátek probíhá vždy od 8:00 do 14:25. , přestávka na oběd je po všechny dny šedesátiminutová od 11:20 do 12:20.

Je nezbytně nutné, aby se všichni účastníci kurzu včas informovali o rozdělení do skupin a rozvrhu kurzu (do 1. 9. 2021) – buď na webu školy, Teams nebo Bakalářích. V průběhu kurzu také pozorně sledujte nástěnku v přízemí. Veškeré informace, jež se zde objeví, budou vaši lektoři i vyučující považovat za vám známé! Každý student musí být vybaven psacími potřebami a sešitem na poznámky.

Cena kurzu je 550 Kč. Tuto částku zaplatíte svému učiteli ANJ na 1. běžné hodině angličtiny!

Kurz je povinný, jeho účastníci musí dodržovat veškerá ustanovení školního řádu. Vaše absence bude sledována a látka probraná lektory je normální součástí obsahové náplně vyučovacího předmětu anglický jazyk.

Časový rozvrh kurzu: timetable (pdf)

31. srpna 2021

PhDr. Zuzana Vosátková

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2022
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)