Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
PALS a tokamak

Studenti 3. a 4. ročníků navštěvující semináře z fyziky se 19. 4. zúčastnili exkurze do badatelského centra PALS (Prague Asterix Laser System), založeného v listopadu 1998 jako společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, které je koncipováno jako uživatelská laboratoř poskytující základnu pro experimentální výzkum v oboru výkonových laserů a fyziky laserem vytvářeného plazmatu.

Dále studenti navštívili oddělení tokamaku Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Výzkum v tomto oddělení je zaměřen na vybrané problémy související s dlouhodobým celosvětovým úsilím o realizaci řízeného termojaderného slučování, které představuje prakticky nevyčerpatelný a ekologicky přijatelný budoucí zdroj energie pro lidstvo. Experimenty jsou prováděny především na domácím malém tokamaku CASTOR. Stále častěji je využívána i možnost realizace experimentů na mnoha dalších evropských zařízeních (např. JET, ASDEX, Tore Supra), která se otevřela přidružením ČR k evropské organizaci EURATOM. (Association EURATOM IPP.CR)

Pro zájemce o tématiku přidávám adresy:

30. dubna 2006

RNDr. Zuzana Kráčmarová
Ondřej Zdych

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2024
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)