Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Národní kolo Zlatého listu – ohlédnutí

Ve dnech 15.-21.6. se družstva reprezentující naší školu a Středočeský kraj účastnila národního kola přírodovědné soutěže Zlatý list. Letos jsme krajské kolo vyhráli v obou kategoriích. Národní kolo probíhalo jako týdenní soustředění v Náměšti nad Oslavou, součástí byly přednášky, terénní exkurze, návštěva významných lokalit např. Mohelenské stepi či památníku písemnictví v Kralicích. Ale také třeba náročné hledání hnízda čápa černého po okolních příkrých stráních, natahování ornitologických sítí, pitva tchoře, lov a pitva různých druhů ryb, noční odchyt hmyzu nebo sledování netopýru pomocí echolokátoru a samozřejmě spousty zajímavé botaniky včetně bryologie (mechy), ekologie krajiny nebo lichenologie a mykologie (lišejníky, houby). Program byl bohatý a velice náročný. Stejně náročná až extrémní byla letos vlastní soutěž, kde si v kategorii starších i mladších naše družstva vedla velice statečně a ve fyzicky velice náročném závodě se díky svým výnikajícím znalostem z přírodovědy a prezentaci celoroční práce před komisí, naše družstva umístila takto:

Sovy GY Kladno mladší - 5.místo: „ Ponožky panožky“ ve složení Zuzka Čebišová, Anička Lipertová, Anička Nguyen, Eliška Korbová, Bára Němcová, Bětka Nevoralová z O1

Sovy GY Kladno starší - 9.místo: „Strašilky“ ve složení Marie Hadrbolcová, Barbora Kašparová,Tobiáš Kořán, Fany Mošovská, Eliška Harltová, Rosa Slavíčková z O2.

Blahopřejeme k výborným výsledkům, reprezentaci a také děkujeme za biologické pomůcky, které jste vyhráli.

Děkujeme za podporu radě rodičů.

Můžete se také podívat, co o nás napsali…“Do souboje vyrazili pod heslem: Malí, hezcí, roztomilí“, původně to byla povzbuzující hláška Aničky Nguyen, aby spadla tréma před závodem, po výborném umístění obou družstev, jsme si takto dělali legraci celou dlouhou cestu domů.

Novinový článek

17. listopadu 2015

Mgr. Lenka Smyčková (gymnasiumkladno cz alt64 lenka smyckova)

Fotografie

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2023
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)