Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
O škole    Stránky    Ostatní    Sovy    Burza    Kladno    KMD    
Burza
Učebnice, nabídka a poptávka...

Vložit nový příspěvek

Vložit nový příspěvek

              

Zobrazení příspěvků

21. 9. 2017, 8:38
Kristýna (seznam cz alt64 kikikolb)
Prodám modeloveky na 1. a 2. LF. Kdybyste měli zájem, napište mi na mail. :)(kikikolb@seznam.cz)
19. 9. 2017, 12:14
Lucie Melicharová (absolvent) (seznam cz alt64 luca melicharova)
Prodám učebnice :) v případě zájmu pošlete e-mail na adresu luca.melicharova@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK
-Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
-Odmaturuj! z českého jazyka
-Literatura přehled středoškolského učiva

ANGLICKÝ JAZYK
-English File (Intermediate student's book)
-English File (Intermediate student's workbook)

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
-Odmaturuj! ze společenských věd
-Odmaturuj! ze společenských věd -TESTY

CHEMIE
-Přehled středoškolské chemie
- Odmaturuj! z chemie
- Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl

BIOLOGIE
- Biologie pro gymnázia (Zicháček)
- Odmaturuj! z biologie

MAEMATIKA
- Matematika - Goniometrie
- Matematika - Analytická geometrie
- Matematika - Stereometrie
- Matematika - Posloupnosti a řady
- Matematika - Funkce
- Matematika - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
- Matematika - Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy (Jindra Petáková)

LITERATURA
- Čítanka 2. k literatuře v kostce
- Čítanka 3. k literatuře v kostce

ANGLICKÝ JAZYK K MATURITĚ
-Příprava na státní maturitu - Angličtina
-Tvoje státní maturita 2016- ANGLICKÝ JAZYK

DĚJEPIS
-Dějepis 1 Pravěk a starověk
-Dějepis 3 Novověk
-Dějepis 4 Nejnovější dějiny

ZEMĚPIS
-Příroda a lidé země (3x)

NĚMECKÝ JAZYK
-Odmaturuj! z německého jazyka 1
-Odmaturuj! z německého jazyka 2
-Tangram Aktuell 2 Übungsheft
-Tangram Aktuell 2 LEKCE 1-4 Kurabuch + Arbeitsbuch
-Tangram Aktuell 3 Glossar XXL 1-4 lekce
-Tangram Aktuell 3 Glossar XXL 5-8 lekce
-Tangram Aktuell 3 Übungsheft
-Tangram Aktuell 3 LEKCE 1-4 Kursbuch + Arbeitsbuch
-Tangram Aktuell 3 LEKCE 5-8 Kursbuch + Arbeitsbuch
15. 9. 2017, 11:53
B-) MAREK SEDLÁČEK (seznam cz alt64 sedlacek mardzano)
PRODÁM

Dějepis
-Dějepis 2 (Středověk a raný novověk)
-Dějepis 3 (Novověk)
-Dějepis 4 (Nejnovější dějiny)

ČJ
-Čítanka II. k literatuře v kostce
-Čítanka III. k literatuře v kostce
-Literatura - přehled středoškolského učiva (Edice Maturita)
-Odmaturuj z českého jazyka (Didaktis)
-ZPRACOVANÁ maturitní četba + literární pojmy (,,maturita proběhla výborně,,)

Učebnice francouzštiny
-Connexions Methode de francais Niveau 1 (učebnice)
-Connexions Cahier d´exercise 1 (cvičebnice)
-Connexions Methode de francais Niveau 2 (učebnice)
-Connexions Cahier d´exercise 2 (cvičebnice)

- ZPRACOVANÁ TÉMATA ke školní maturitě z AJ
Fyzika
-Fyzika sbírka úloh: Oldřich Lepil
-ZPRACOVANÉ MATURITNÍ OTÁZKY + VYPOČÍTANÉ PŘÍKLADY

Chemie
- Chemie pro čtyřletá gymnázia (A. Marečček, J. Honza)

Matematika
-PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY NA VŠE (teorie i vypočítané příklady)
-Matematika Příprava k přijímacím zkouškám na VŠE (Klůfa, Langhamarová)

-Matematika pro gymnázia: Stereometrie (Prometheus)
-Matematika pro gymnázia: Planimetrie (Prometheus)
-Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie (Prometheus)
-Matematika pro gymnázia: Goniometrie (Prometheus)
-Matematika pro gymnázia: Goniometrie - sbírka úloh (Prometheus)
-Běloun sbírka úloh
-Matematika pro II. ročník gymnázií

Biologie
- Odmaturuj z biologie (Didaktis)

ZSV
- Odmaturuj ze ZSV Testy

Zeměpis
- Školní atlas světa

- CVIČEBNICE SCIO OSP
- Maturita ČJ (Didaktis) - komplexní příprava k maturitnímu slohu a didaktickému testu
- Maturita M ( Didaktis) - komplexní příprava ke státní maturitě z M

V případě zájmu prosím kontaktovat na e-mail : sedlacek.mardzano@seznam.cz
Děkuji :)
12. 9. 2017, 21:21
:-) Alice from Wonderland (email cz alt64 aplasilova)
PRODÁM - Aktualizováno


Matematika pro gymnázia – Funkce - Prometheus, spol. s.r.o. – Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc..
Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie - Prometheus, spol. s.r.o. – RNDr. Milan Kočandrle, CSc.
Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia – Analytická geometrie - Prometheus, spol. s.r.o. – PhDr. Ivan Bušek
Matematika pro gymnázia – Základní poznatky - Prometheus, spol. s.r.o. – PhDr. Ivan Bušek
Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla - Prometheus, spol. s.r.o. – Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník s klíčem – Blug – Mgr. Emílie Ženatá
Tvoje státní maturita 2013: MATEMATIKA – 1. vydání – Gaudetop s.r.o. – Kolektiv autorů – 2012
Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství – nakl. České geografické společnosti, s.r.o. – Vladimír Baar
Přehled jazykového a slohového učiva – Dr. Eduard Egermajer – Vytiskly Tiskařské závody, n. p., provoz 52, Praha 1
Maturitní otázky z češtiny – druhé upravené vydání – Jiří Mrákota – vydavatelství jazykové literatury – kolektiv autorů
Reading Material for the Graduation Exam – vydal PRÁH – Martin Vopěnka – Jana Odehnalová
Matematika příprava k maturitě a k příjímacím zkouškám na vysoké školy - Prometheus, spol. s.r.o. – RNDr. Jindra Petáková
Odmaturuj z matematiky 1 – Didaktis – RNDr. Pavel Čermák, Mgr. Petra Červinková
Odmaturuj z matematiky 3, sbírka řešených úloh – Didaktis – RNDr. Pavel Boucník
Čítanka 2 k literatuře- přehledu SŠ učiva – edice Maturita – Vyuka.cz – Mgr. Markéta Kostková
Čítanka 3 k literatuře – přehledu SŠ učiva – edice Maturita – Vyuka.cz – Mgr. Drahuše Mašková
Čítanka pro I. ročník gymnázií - SPN – Pedagogické nakladatelství a.s. – Josef Soukal
Literatura pro I. Ročník gymnázií – SPN – Pedagogické nakladatelství a.s. – Josef Soukal

Cena dohodou - pište na mail: aplasilova@email.cz
12. 9. 2017, 18:44
:-) Katty (seznam cz alt64 sedlackovaK3)
PRODÁM

Čítanka 2 - edice maturita
Čítanka 3 - edice maturita
Čítanka 4 -edice maturita
Český jazyk a literatura - edice maturita
Matematika - funkce
Fyzika - elektřina a magnetismus
Biologie - Zicháček
Zeměpis - příroda a lidé Země

V případě zájmu,mě kontaktujte na uvedený email (sedlackovaK3@seznam.cz)
11. 9. 2017, 20:26
:-) Alice from Wonderland (email cz alt64 aplasilova)
PRODÁM


Matematika pro gymnázia – Funkce - Prometheus, spol. s.r.o. – Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia – Funkce - Prometheus, spol. s.r.o. – Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie - Prometheus, spol. s.r.o. – RNDr. Milan Kočandrle, CSc.
Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia – Analytická geometrie - Prometheus, spol. s.r.o. – PhDr. Ivan Bušek
Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady - Prometheus, spol. s.r.o. - Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Posloupnosti a řady - Prometheus, spol. s.r.o. - Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Matematika pro gymnázia – Základní poznatky - Prometheus, spol. s.r.o. – PhDr. Ivan Bušek
Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - Prometheus, spol. s.r.o. – Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - Prometheus, spol. s.r.o. – František Janeček
Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla - Prometheus, spol. s.r.o. – Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník s klíčem – Blug – Mgr. Emílie Ženatá
Tvoje státní maturita 2013: MATEMATIKA – 1. vydání – Gaudetop s.r.o. – Kolektiv autorů – 2012
Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství – nakl. České geografické společnosti, s.r.o. – Vladimír Baar
Přehled jazykového a slohového učiva – Dr. Eduard Egermajer – Vytiskly Tiskařské závody, n. p., provoz 52, Praha 1
Maturitní otázky z češtiny – druhé upravené vydání – Jiří Mrákota – vydavatelství jazykové literatury – kolektiv autorů
Reading Material for the Graduation Exam – vydal PRÁH – Martin Vopěnka – Jana Odehnalová
Matematika příprava k maturitě a k příjímacím zkouškám na vysoké školy - Prometheus, spol. s.r.o. – RNDr. Jindra Petáková
Odmaturuj z matematiky 1 – Didaktis – RNDr. Pavel Čermák, Mgr. Petra Červinková
Odmaturuj z matematiky 3, sbírka řešených úloh – Didaktis – RNDr. Pavel Boucník
Čítanka 2 k literatuře- přehledu SŠ učiva – edice Maturita – Vyuka.cz – Mgr. Markéta Kostková
Čítanka 3 k literatuře – přehledu SŠ učiva – edice Maturita – Vyuka.cz – Mgr. Drahuše Mašková
Čítanka pro I. ročník gymnázií - SPN – Pedagogické nakladatelství a.s. – Josef Soukal
Literatura pro I. Ročník gymnázií – SPN – Pedagogické nakladatelství a.s. – Josef Soukal

Cena dohodou - pište na mail: aplasilova@email.cz
10. 9. 2017, 21:50
Julča (seznam cz alt64 joodee1998)
PRO (nejen) MATURANTY

Maturitní otázky ze ZSV
Maturitní otázky ze ZEMÁKU

ČJ - zpracovaná díla k četbě (lze koupit i jednotlivá díla, jelikož všichni máme jinak sestavený seznam děl; nebudu je sem vypisovat, domluva po chatu/mailu)

Výše uvedené můžu zaslat i v elektronické podobě. Ceny dohodou, beru i stravenky.

K PŘIJÍMAČKÁM

CVIČEBNICE ZSV - kompletní příprava na test ze ZSV v rámci NSZ (SCIO) 600,- (nová)
MATEMATIKA příprava k přijímacím zkouškám na VŠE 200,-

Pište do mailu nebo na FB: Juli Di Mercurio
10. 9. 2017, 21:38
Julča (seznam cz alt64 joodee1998)
PRODÁM

Český jazyk
- LITERATURA přehled středoškolského učiva (hnědočervená, edice Maturita)
- ČESKÝ JAZYK přehled středoškolského učiva (červená, edice Maturita) - mluvnice + sloh, hodí se k maturitě
- ČÍTANKA 2 k literatuře (oranžová), ČÍTANKA 3 k literatuře (zelená)

ZSV
- ODMATURUJ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD
- TESTY ODMATURUJ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD - hodí se lidem, kteří mají na ZSV Berana!! (dává z toho otázky do testů)

BIOLOGIE III. základy biologie člověka - pro ty, kteří chtějí jít na medicínu

Ceny dohodou, piště do mailu nebo na fb: Juli Di Mercurio
10. 9. 2017, 20:35
Martina (seznam cz alt64 avodubap)
PRODÁM

Český jazyk
- Čítanka I. k literatuře v kostce
- Čítanka II. k literatuře v kostce
- LITERATURA přehled středoškolského učiva (hnědá vazba, edice Maturita)
- ČESKÝ JAZYK přehled středoškolského učiva (červená vazba, edice Maturita)

Anglický jazyk
- English file Upper-intermidiate (third edition, oranžová vazba, sada: učebnice, prac. sešit, CD)

Německý jazyk
- Tangram 1 (Lektion 5-8: učebnice + pracov. sešit + slovník)
- Tangram 2 (Lektion 1-4: učebnice)

Společenské vědy
- Odmaturuj ze společenských věd + TESTY (oboje nakl. Didaktis)
- Společenské vědy pro střední školy 1. díl (učebnice, pracov. sešit Didaktis)

Chemie
- Přehled středoškolské chemie (černá vazba, učivo pro celé 4 roky)

Biologie
- Biologie pro gymnázia - Vladimír Zicháček, Jan Jelínek (s modrým pruhem)

Dějepis
- Atlas světových dějin 2. díl středověk - novověk (vhodné k ústní části maturity z DĚJ!)

Ceny dohodou, pište na email! :)
10. 9. 2017, 18:00
Lucka (seznam cz alt64 lucie patova)
PRODÁM

Matematika
- Matematika pro gymnázia- Funkce
- Matematika pro gymnázia- Stereometrie
- Matematika pro gymnázia- Goniometrie

- Odmaturuj z českého jazyka
- Maturita 2016-2017 z českého jazyka a literatury (Didaktis)

- Odmaturuj z německého jazyka 2

Německý jazyk
- Tangram aktuell 1, Lektion 5-8 Kursbuch+ Arbeitsbuch
- Tangram aktuell 2, Lektion 1-4 Kursbuch+ Arbeitsbuch
- Tangram aktuell 2, Lektion 1-4 Glossar XXL
- Tangram aktuell 3, Lektion 1-4 Kursbuch+ Arbeitsbuch
- Tangram aktuell 3, Lektion 1-4 Glossar XXL
- Tangram aktuell 3, Lektion 5-8 Glossar XXL
- Tangram aktuell 3 Übungsheft

Ceny dohodou :)
V případě zájmu pište na e-mail: lucie.patova@seznam.cz
10. 9. 2017, 14:41
Nikca (seznam cz alt64 nikisekS29)
Prodam: Pravidla ceskeho pravopisu 50,-
Odmaturuj z literatury 1,2 200,-
Sbirka uloh z matematiky Beloun 60,-
Fyzika mikrosveta 80,-, Chemie-50,-, Odmaturuj ze ZSV 80,-
Citanka 2,3,4- kazda 80,-
Anglictina otazky a odpovedi- pro maturanty, vypracovane vsechmy temata k ustni maturite 200,-
Vremena- ucebnice ruskeho jazyka pro zacatecniky 50,-
10. 9. 2017, 14:28
:-S Nikca (seznam cz alt64 nikisekS29)
Ahoj. Prodam tyto učebnice ci materialy:
Materialy k maturite z Ruskeho jazyka (100,-), z Ceskeho jazyka (100,-), z Anglictiny (80,-)
Biologie pro gymnazia (150,-)
Literatura v kostce (80,-)
Chemie v kostc(80,-)
10. 9. 2017, 12:45
B-) Lucka (gmail com alt64 maleckovalucka)
Ahoj, prodám učebnice:

ČÍTANKA III. k literatuře v kostce (zelená) - ohnuté rohy, trochu popsaná - 30 Kč
Odmaturuj! z českého jazyka (rozšířené vydání doplněné o praktickou část) - nová - 90 Kč
Státní maturita z matematiky v testových úlohách včetně řešení (autor Miroslav Hruška, nakladatelství Rubico) - nová - 80 Kč

V případě zájmu piště na email :)
9. 9. 2017, 16:34
Nikola (seznam cz alt64 nikolakofentova)
Prodám:

Matematika - Jindra Petáková
Biologie pro gymnázia (Jelínek, Zicháček)
Matematika v kostce
Fyzika I pro střední školy

V případě zájmu pište na e-mail :)
8. 9. 2017, 18:14
Markét (seznam cz alt64 bureso marketa)
PRODÁM

-Dějepis 3 (Novověk)
-Dějepis 4 (Nejnovější dějiny)

-Čítanka 2 (Edice maturita)
-Čítanka 3 (Edice maturita)

-Český jazyk přehled středoškolského učiva (Edice maturita)
-Odmaturuj z českého jazyka (didaktis)
-Obsahy děl české literatury

-Angličtina maturitní témata ( edice maturita)
-Němčina maturitní témata (edice maturita)

Učebnice němčiny
-Tangram aktuell 2, Lektion 1-4 Kursbuch+Arbeitsbuch
-Tangram aktuell 2, Lektion 1-4 Glossar XXL
-Tangram aktuell 2, Lektion 1-4 und Lektion 5-7 Ubungsheft
-Tangram aktuell 3, Lektion 1-4 Glossar XXL
-Tangram aktuell 3, Lektion 5-8 Glossar XXL

Fyzika
-Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus
-Fyzika pro gymnázia: Optika
-Fyzika pro gymnázia: Fyzika mikrosvěta

Matematika
-Matematika pro gymnázia: Funkce
-Matematika pro gymnázia: Goniometrie
-Matematika pro gymnázia: Sbírka úloh, goniometrie


V případě zájmu prosím kontaktovat na e-mail : bureso.marketa@seznam.cz
Děkuji :)
8. 9. 2017, 17:47
:-) Lucka (gmail com alt64 lfrancova01)
Prodám tyto učebnice

ČESKÝ JAZYK
Literatura - přehled středoškolského učiva, edice Maturita (hnědá)
Odmaturuj z literatury 1
Čítanka 2, edice Maturita
Čítanka 3, edice Maturita
Čítanka 4, edice Maturita

NĚMECKÝ JAZYK
Tangram aktuell 3 Lektion 1-4 (učebnice)

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Odmaturuj ze společenských věd - Testy 2008

MATEMATIKA
Matematika pro gymnázia - Funkce

CHEMIE
Přehled středoškolské chemie

Všechny učebnice jsou ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou.
8. 9. 2017, 15:45
:-) Katty (seznam cz alt64 sedlackovaK3)
PRODÁM

Čítanka 2 - edice maturita
Čítanka 3 - edice maturita
Čítanka 4 - edice maturita
Fyzika - elektřina a magnetismus
Matematia - funkce
Biologie - Zicháček
Zeměpis - příroda a lidé Země
8. 9. 2017, 14:33
:-) Vašek (seznam cz alt64 vryslink)
PRODÁM

Angličtina
-English File Intermediate Workbook
-English File Upper-intermediate Workbook

Němčina
-Tangram aktuell 1 (5-8) Kursbuch + Arbeitsbuch
-Tangram aktuell 2 Übungsheft (2x)
-Tangram aktuell 3 (1-4) Kursbuch + Arbeitsbuch
-Tangram aktuell 3 Übungsheft

Biologie
-Biologie pro gymnázia (Vladimír Zicháček, Jan Jelínek) - s modrým pruhem
-Obecná biologie, pro gymnázia (Fortuna)
-Biologie rostlin, pro gymnázia (Fortuna)

Chemie
-Názvosloví organických sloučenin (Aleš Mareček, Jaroslav Honza)

Fyzika
-Fyzika pro gymnázia: Optika

Kontaktovat mě můžete na emailu: vryslink@seznam.cz
Díky!
7. 9. 2017, 22:02
žofka (seznam cz alt64 pmhf)
Prodám učebnice:

Literatura pro gymnázia I.-IV.
Čítanka pro gymnázia I.-IV.
Základy společenských věd - Základy státoprávní teorie (Fortuna)
Dějiny středověku (Beneš)
Přehledné dějiny literatury I. (Balajka)
Geografie I. Fyzickogeografická část
Matematika (Prometheus) - 10 dílů
Matematika - Sbírka úloh (Prometheus)
Standarty a testové úlohy z matematiky (Prometheus)
Fyzika - Kmitání a vlnění (Prometheus)
Český jazyk k maturitě (Baláček)
Literatura k maturitě (Baláček)
Dějepis II. v kostce
Odmaturuj z biologie (Didaktis)
Odmaturuj z chemie (Didaktis)
Ruština nejen pro samouky včetně klíče (Leda)
Český jazyk pro střední školy (SPN)
Obsahy z děl české literatury (JAS)
Obsahy z děl světové literatury (Ulrichová)
Čítanka 1 (Martínková)
Čítanka 2 (Martínková)
Headway pre-intermediate
New Cutting Edge pre-intermediate učebnice včetně klíče
Angličtina Criss Cross učebnice včetně pracovních sešitů (Beginner, Pre- , Intermediate)
Ruština Raduga 1,2,3 - učebnice včetně pracovních sešitů

V případě zájmu mě kontaktujte na uvedený e-mail. (pmhf@seznam.cz)
7. 9. 2017, 18:37
Prodám vypracované maturitní ot (email cz alt64 prodejmo)
Nabízím kompletně a podrobně vypracované maturitní otázky z Českého jazyka - 20 děl. V každém jednom díle nechybí:

- charakteristika autora, jeho další díla (4) směr, století, znaky směru, znaky autora, další autoři směru (4)
- charakteristika lit. díla - jeho téma, motivy, záměr, námět, dějová linie, prostředí, charakteristika postav
- kompoziční složka lit. díla, jazyková složka lit. díla
- + bonus: podrobná jazyková složka (bás. prostředky,…) a ukázka díla

Jsem plně přesvědčen, že jinde tak podrobně a pečlivě vypracované otázky nemáte šanci nalézt. Každá jedna má vše, co je uvedeno výše - obsahuje 3 až 4 listy A4. Pokud se toto naučíte, u maturity namluvíte více než 15 minut a budete se divit, jak vám to uteklo…

Do této práce bylo věnováno a investováno x-hodin práce (přes 4h/1 dílo). Dal jsem si na tom opravdu 100% záležet - nejsou jen z internetu, ale především z ověřených výkladů profesorů.
Cena DOHODOU. Jak ohodnotíte mou práci? O zájem pište email s představou o ceně a uvidíme, co se dá dělat.
Děkuji ;).

Seznam vypracovaných děl:

Světová a česká literatura do konce 18. století
• William Shakespeare: Romeo a Julie
• William Shakespeare: Kupec benátský
• Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

Světová a česká literatura do konce 19. století

• Božena Němcová: Divá Bára
• Karel Jaromír Erben: Kytice
• Karel Hynek Mácha: Máj

Světová a česká literatura 20. a 21. století

• Karel Čapek: Bílá nemoc
• J. R. R. Tolkien: Pán prstenů
• Karel Čapek: Válka s mloky
• J. R. R. Tolkien: Hobit
• Viktor Dyk: Krysař
• Antoine de Saint - Exupéry: Malý princ
• Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma
• Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid
• Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník
• Ernest Hemingway: Stařec a moře
• Jiří Wolker: Těžká hodina
• Ernest Hemingway: Sbohem, armádo
• John Steinbeck: O myších a lidech
• Romain Rolland: Petr a Lucie

A zpracováno dle schématu:

odkaz na schéma, dle kterého byla díla vypracovávána: https://ibb.co/b1o6hF

jak to vypadá (ukázka vyprac. díla): https://ibb.co/gReq9v

PS: Nabízím zde také vypracované maturitní otázky z Elektroniky, kvalitně:

https://knihy.bazos.cz/inzerat/78314802/Proda m-vypracovane-maturitni-otazky-z-Elektroniky- 20.php

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2020
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)