Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Studijní plány Profesorský sbor Známky na Internetu Rozpis maturitních zkoušek 2020 Environmentální výchova Maturitní zkouška Volitelné předměty  Vysoké školy Různé pro žáky
Maturitní zkouška
V tomto článku budeme zveřejňovat informace k maturitní zkoušce

Opravné a náhradní maturitní zkoušky – podzim 2020

Termín konání opravných zkoušek ústní společné i profilové části stanovuji na 1. 9. 2020. Přesný časový harmonogram bude vyvěšen na nástěnce a na internetových stránkách školy.

Pokyny k ochraně zdraví

Během maturitní zkoušky je třeba dodržovat pokyny k ochraně zdraví.

Termíny konání ústních zkoušek MZK 2020

Na základě vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. stanovuji pro školní rok 2019/2020 termíny konání ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky. (PDF)

Na základě vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. stanovuji pro školní rok 2019/2020 temín konání písemné zkoušky z anglického jazyka profilové části maturitní zkoušky.

Seznamte se s organizačními pokyny pro maturitní písemnou práci z ANJ – profilová část

Stanovení dnů volna – MZK 2019/2020

V souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuji pro školní rok 2019/2020 dny volna (PDF) (20. 5. 2020).

Povolené pomůcky pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

V souladu s odst. 1 § 51 vyhlášky č.177/2009 Sb. v platném znění o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuji povolené pomůcky pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020.

Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZK 2020

Prosím, přečtěte si dokument o hodnocení zkoušek profilové části MZK 2020 (PDF) (15. 5. 2020)

Nabídka povinných a nepovinných profilových maturitních zkoušek podle ŠVP

V dokumentu naleznete podmínky a nabídku povinných a nepovinných zkoušek.

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Paní ředitelka stanovila dle § 6 odst. 2, vyhlášky č. 177 ze dne 10. 6. 2010, ve znění vyhlášky č.90/2010 Sb., ve znění vyhlášky č.274/2010 Sb. pro ústní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura školní seznam literárních děl. Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu.

Seznam byl zveřejněn ke dni 27. 9. 2019.

Seznam četby k maturitě

Maturitní předměty profilové části (témata)

U všech předmětů je doba zkoušky 15 min. (příprava) + 15 min. (vlastní ústní zkouška) s těmito výjimkami:
1. předmět Informatika a výpočetní technika má dobu přípravy zkoušky prodlouženou na 30 min. (příprava s praktickou úlohou) + 15 min. (vlastní ústní zkouška)
2. u anglického jazyka je navíc obsahem zkoušky písemná práce.

Témata zveřejněna ke dni 04. 9. 2019

Katalogy požadavků

Katalogy požadavků naleznete opět na stránkách nové maturity.

20. května 2020

RNDr. Milena Minaříková (gymnasiumkladno cz alt64 milena minarikova)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2020
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)