Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Studijní plány Profesorský sbor Známky na Internetu Rozpis maturitních zkoušek 2019 Environmentální výchova Maturitní zkouška Volitelné předměty  Vysoké školy Různé pro žáky
Maturitní zkouška
V tomto článku budeme zveřejňovat informace k maturitní zkoušce

Matematika +

Kontrola dovolených pomůcek (kalkulačka a matematicko-fyzikální tabulky) proběhne:
29. 4. 2019 od 10 hod do 11. hod v 1.patře Gymnázia Kladno, č. dveří 38 a 6. 5. 2019 od 8:45 do 9:45 tamtéž (26. 4. 2019)

Termíny konání ústních zkoušek MZK 2019

Na základě vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. stanovuji pro školní rok 2018/2019 termíny konání ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (PDF) (31. 1. 2019)

Stanovení dnů volna – MZK 2018/2019

V souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuji pro školní rok 2018/2019 dny volna (PDF) (29. 3. 2019)

Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZK 2019

Prosím, přečtěte si dokument o hodnocení maturitních zkoušek (PDF) (21. 4. 2019)

Nabídka povinných a nepovinných profilových maturitních zkoušek podle ŠVP

V dokumentu naleznete podmínky a nabídku povinných a nepovinných zkoušek.

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Paní ředitelka stanovila dle § 6 odst. 2, vyhlášky č. 177 ze dne 10. 6. 2010, ve znění vyhlášky č.90/2010 Sb., ve znění vyhlášky č.274/2010 Sb. pro ústní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura školní seznam literárních děl. Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu.

Seznam byl zveřejněn ke dni 27. 9. 2018.

Seznam četby k maturitě

Maturitní zpravodaje

Přináší užitečné informace pro maturanty. Sledujte je!

Přímý odkaz na maturitní zpravodaje.

Maturitní předměty profilové části (témata)

U všech předmětů je doba zkoušky 15 min. (příprava) + 15 min. (vlastní ústní zkouška) s těmito výjimkami:
1. předmět Informatika a výpočetní technika má dobu přípravy zkoušky prodlouženou na 30 min. (příprava s praktickou úlohou) + 15 min. (vlastní ústní zkouška)
2. u anglického jazyka je navíc obsahem zkoušky písemná práce.

Témata zveřejněna ke dni 30. 9. 2017

Katalogy požadavků

Katalogy požadavků naleznete opět na stránkách nové maturity.

29. dubna 2019

RNDr. Milena Minaříková (gymnasiumkladno cz alt64 milena minarikova)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2019
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)