Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Studijní plány Profesorský sbor Známky na Internetu Rozpis maturitních zkoušek 2019 Environmentální výchova Maturitní zkouška Volitelné předměty  Vysoké školy Různé pro žáky
Studijní plány
Generalizovaný učební plán gymnázia a školní vzdělávací plán ALBATROS

Učební plán nižšího – NG (osmileté studium) a vyššího gymnázia – VG (osmileté a čtyřleté studium).
Platnost od 1.9.2016 pro žáky nastupující do 1. ročníku NG a VG

Učební plán nižšího gymnázia platný od 1.9.2016

Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem
Český jazyk 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 14
Cizí jazyk 2 2 2 2 2 8
Občanská výchova 1 1 1 1 4
Zeměpis 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 2 8
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie - 2 2 3 7
Biologie 2 2 2 3 9
Informatika
výpočetní technika
1 - 2 1 4
estetická výchova 3 2 3 2 10
Tělesná výchova 3 3 2 2 10
Celkem 30 30 31 31 122

Učební plán vyššího a čtyřletého gymnázia od 1.9.2016

Předmět 1. r 2. r 3. r 4. r Celkem
Český jazyk a lit. 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1 (ANJ) 3 3 4 4 14
Cizí jazyk 2 (vol. N, F, R) 4 4 3 3 14
Základy spol. věd 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 1 7
Dějepis 2 3 3 0 8
Matematika 4 4 4 3 15
Fyzika 3 3 2 1 9
Chemie 3 3 2 1 9
Biologie 3 3 2 1 9
Infor. a výp. tech. 2 1 1 - 4
Estetická výchova 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 - - 2 2 4
Volitelný předmět 2 - - 2 2 4
Volitelný předmět 3 - - - 2 2
Celkem 35 35 34 28 132

Učební plán nižšího gymnázia v souladu s ŠVP Albatros

Nová verze podrobného školního vzdělávacího plánu ALBATROS (PDF; 7 MB) platný od 1. 9. 2013

Podrobný školní vzdělávací plán ALBATROS (PDF; 8 MB) platný od 1. 9. 2009

Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem
Český jazyk 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 14
Cizí jazyk 2 2 2 2 2 8
Matematika 4 4 4 4 16
Informatika
a výpočetní technika
1 - 2 1 4
Dějepis 2 2 2 2 8
Občanská výchova 1 1 1 1 4
Zeměpis 2 2 2 2 8
Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie - 2 2 3 7
Biologie 2 2 2 3 9
EHV 1 1 1 1 4
EVV 2 1 2 1 6
Tělesná výchova 3 3 2 2 10
Celkem 30 30 31 31 122

Od 1. 9. 2007 počínaje 1. ročníkem č. j. 628/2007 aktualizovaná verze č. j. 867/2009.

Učební plán vyššího a čtyřletého gymnázia v souladu se ŠVP Albatros 2

Podrobný školní vzdělávací plán ALBATROS 2 (PDF; 2 MB).

Předmět 1. r 2. r 3. r 4. r Celkem
Český jazyk a lit. 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1 (ANJ) 3 3 4 4 14
Cizí jazyk 2 (vol. N, F, R) 4 4 3 3 14
Základy spol. věd 2 2 2 2 8
Dějepis 2 3 3 0 8
Zeměpis 2 2 1 - 5
Matematika 4 4 4 3 15
Fyzika 3 3 2 0 8
Chemie 3 3 2 0 8
Biologie 3 3 2 0 8
Infor. a výp. tech. 2 1 1 - 4
Estetická výchova 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 - - 2 0 2
Volitelný předmět 2 - - 2 3 5
Volitelný předmět 3 - - 2 3 5
Volitelný předmět 4 - - - 3 3
Celkem 35 35 35 27 132

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem č. j. 743/2009

24. února 2014

RNDr. Jiří Mencl (gymnasiumkladno cz alt64 jiri mencl)

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2019
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)